منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

آیا زوال عقل(dementia) همیشه به دلیل بیماری آلزایمر ایجاد می شود؟

dementia

خیر، زوال عقل (dementia) اصلاحی فراگیرتر از بیماری آلزایمر است. زوال عقل (دمانس = dementia) اصلاحی بالینی است که از دست رفتن تدریجی فعالیت ها و اعمال مغزی را در چندین حوزه شرح می دهد: حافظه، زبان، قضاوت، محاسبه و مهارت های ریاضی، مهارت های بینایی و فضایی (که قادر به رسم اشکال سه بعدی است)، تفکر انتزاعی و توانایی مهار خواسته ها و غرایض.

بیماری های متعددی می توانند باعث زوال عقل شوند که بعضی از آن ها با تشخیص به موقع و درمان صحیح، قابل درمان هستند. مثال هایی از زوال عقل قابل درمان عبارت اند از: زوال عقل ناشی از افسردگی، عفونت های خاص، تومورهای مغزی، اختلال  در بعضی هورمون ها و کمبود ویتامین. البته، تعدادی از بیماری های آسیب رسان به سلول های عصبی (بیماری اضمحلالی عصبی "neurodegenerative disease") می توانند باعث زوال عقل شوند و در حال حاضر درمانی هم ندارند. بیماری آلزایمر متعلق به این گروه است.

در حال حاضر بیماری آلزایمر شایع ترین بیماری آسیب رسان عصبی است که باعث زوال عقل می شود. دومین علت شایع زوال عقل، زوال عقل عروقی است که در اثر تخریب جریان خون مغز ایجاد می شود.

بیماری های گوناگونی که گفته شد، از طریق سن شروع، نحوه و چگونگی درگیر کردن قسمت های مختلف مغز و نحوه ی انتشارشان، از هم متمایز می شوند. برای مثال بیماری آلزایمر شروعی بسیار تدریجی دارد، به آهستگی پیشرفت می کند و به ترتیب، ابتدا حافظه، سپس زبان و بعد مهارت های حل مسئله و قضاوت را درگیر می کند. بالعکس بعضی از اشکال زوال عقل عروقی، شروعی ناگهانی همراه با پیشرفت سریع دارند و ممکن است به حوزه های گوناگونی از توانایی های هوشی آسیب برسانند. به دلیل پیچیدگی بیماری زوال عقل، بیمار باید توسط یک متخصص مغز و اعصاب یا متخصص سالمندان مجرب مورد ارزیابی قرار گیرد.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط