منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

اختلالات اضطرابی و وابستگی به مواد

چگونه اضطراب به وجود می آید

سیمایه اصلی اختلال، دلهره و دل شوره و اضطراب بوده که زندگی فرد را شدیدا مختل می سازد. در این بخش نیز اعتیاد به الکل و سایر مواد اعتیاد آور در حد بالایی قرار داد.

برای مثال در برخی جوامع در میان بیماران مبتلا به اختلال هراس، میزان مصرف مواد مخدر ۲۰ تا ۴۰ درصد، مواد  محرک و الکل نیز به همان مقدار گزارش شده است.

درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی از افسردگی نیز رنج می برند و همانطور که قبلا بیان شد افسردگی با درصد بسیار بالایی از اعتیاد همراه می باشد.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط