منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

اختلالات رفتار دانشجویان دانشگاه

اختلالات رفتار دانشجویان

دانشجویان معمولا افراد برگزیده هر جامعه هستند. آنان معمولا از لحاظ هوش بر دیگر همسالان خود برتری دارند و اغلب از نظر موقعیت اجتماعی و اقتصادی از دیگر جوانان برخوردارترند و روی این اصل اختلال رفتار در میان دانشجویان دانشگاه شاید کمتر از جوانان دیگر باشد. با وجود این در دانشگاهها عده کمی سایکوتیک و عده زیادی نوروتیک می باشند. و تعداد قابل ملاحظه ای نیز گاهی دچار اشکالات خفیف روانی می شوند.

(( هربورت کارول )) در یکی از تحقیقات خود از گروهی از دانشجویان روستایی خواست که مشکلات و تعارض هایی را که دارند بنویسند. در زیر قسمتی از این مطالب به نظر می رسد:

۱- مخالف خانواده با شغل و یا حرفه ای که محصل می خواهند برگزیند

۲- تمایل به استقلال اقتصادی در مقابل میل به ماندن در منزل و علاقه به پدر و مادر

۳- میل به تفریحات متعدد اجتماعی در برابر تمایل به درس خواندن 

۴- احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر احساس بی کفایتی و عدم فهم دروس 

۵- ترس از ابراز شخصیت در برابر میل به خودنمایی

۶- میل به ازدواج در برابر موانع و مقتضیاتی که از انجام آن جلوگیری می کند.

۷- میل به برتری جسمانی و شرکت در ورزش های مختلف در برابر محدودیتهای عضوی

۸- تسلیم و اطاعت در برابر افراد زورگو

۹- ارتباط با جنس مخالف

۱۰- همرنگ دیگران شدن

۱۱- تنفر از رفتار دیگران ولی قانع نبودن به آشکار کردن احساسات خود 

۱۲- مشکلات اقتصادی که مانع از رسیدن به هدفهای هنری و علمی است

۱۳- انتخاب شغل و حرفه

۱۴- رضایت خانواده در برابر رضایت شخصی

خیلی از مشکلات بالا نسبتا ساده می باشد و به تدریج دانشجویان موفق به حل آنها خواهند شد، ولی گاهی اتخاذ تصمیم به قدری مشکل است که محصل دچار اضطراب و تشویق و گاهی نیز اشکال، رفع نشدنی یا طولانی می گردد. مثلا کشمکش و اختلاف با خانواده بر سر انتخاب رشته تحصیلی یا ازدواج با شخص معینی، ممکن است به اندازه ای شدید باشد که موجب ناراحتیهای موقت یا دائمی در دانشجو شود.

بعضی از روانشناسان عقیده دارند که تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاهها مبتلا به انواع اختلالات و مشکلات عاطفی می باشند. این مسائل از اضطراب خیلی خفیف شروع می شود و به حالات مختلف سایکو سوماتیک و نوروتیک و حتی سایکوتیک ختم می شود.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط