منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

برنامه خوددرمانی هدایت شده چه روشی است؟

خوددرمانی هدایت شده چه روشی است؟

این روش، یک برنامه مداخله ای کوتاه مدت است که متخصصان آن را برای راهنمایی مصرف کننده های مشکل دار به کار می گیرند و از این طریق به آنان آموزش می دهند تا خود در فرآیند خود درمانی هدایت شده، سهیم باشند و مصرف الکل یا مواد را کنار بگذارند.

این برنامه، شامل ۵ جلسه درمانی است که در جلسه اول آن که به ارزیابی اختصاص دارد، مشاور با ارائه پسخوراندهای اختصاصی در زمینه مصرف الکل، تریاک و سایر مواد، و نیز شناسایی موقعیت های ((پرخطر)) به ارزیابی بالینی مراجع می پردازد. طی چهار جلسه بعدی، درمان که بر فرایند ((حل مسئله)) مبتنی است، انجام میگیرد. در جلسات اولیه درمان، مراجعان به شناسایی موقعیت های پرخطر مرتبط با مصرف الکل یا مواد و پیامدهای ناشی از آن می پردازند، در جلسات بعدی، آنها راهبرهای لازم برای مقابله با موقعیت های ((پرخطر)) را فرا می گیرند.

در برنامه ((خوددرمانی هدایت شده)) از ابزارهای متعددی برای هدف گزینی و تشویق بیماران به نظارت بر موفقیت های خود، استفاده می شود. به علاوه، از تکالیف خواندنی و نوشنی نیز برای افزایش خودآگاهی و انگیزش مراجعان استفاده می شود و آنها تشویق می شوند تا نسبت به فرآیند خوددرمانی هدایت شده، احساس تعهد کنند.

برای ارزیابی پیشرفت مراجع، تماسهای تلفنی تا مدت ها پس از درمان ادامه خواهند داشت، این تماس ها برای مشاوران فرصتی فراهم می آورند تا در صورت بروز مشکلاتی برای مراجعان یا تمایل آنها به استفاده از درمان های دیگر، به آنان یاری برسانند.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط