منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

برنامه (خود درمانی هدایت شده) برای چه کسانی طراحی شده است؟

خود درمانی هدایت شده برای چه کسانی طراحی شده است؟

برنامه ((خود درمانی هدایت شده)) برای درمان کسانی تهیه شده است که وابستگی آنها به الکل یا مواد، در حد متوسط است. براساس آمار ارائه شده در کانادا، ۱۵ تا ۳۵ درصد جمعیت بزرگسال آن کشور، الکل مصرف می کنند. این افراد به طور خاص، تاریخچه ای از علائم شدید ترک الکل نداشته اند. آنها معمولا مشکلات ناشی از مصرف الکل را کمتر تجربه کرده اند و خودشان را فردی الکلی نمی دانند، این افراد، بیش از آنکه به قطع مصرف الکل تمایل داشته باشند، در تلاشند تا میزان الکل مصرفی در زمینه خود را کاهش دهند، به همین دلیل معمولا درگیر یک تعارض انگیزشی در زمینه تغییر دادن یا ندادن میزان الکل مصرفی خود هستند.مصرف کننده های مشکل دار، غالبا در زندگی خود، از ثبات و تدبیر قابل توجهی برخوردارند.

برنامه ((خود درمانی هدایت شده)) چه مزایایی برای مراجعان دارد؟

این برنامه، انگیزه مراجعان را تقویت می کند و آنها را نسبت به تغییر عادات مربوط به مصرف الکل، متعهد می سازد. در ضمن، اتکا به خود، اختیار و کفایت شخصی را در آنان تقویت می کند و انتخاب های آنها را مورد حمایت قرار می دهد. در این برنامه، فنون و مهارت های عمومی حل مسئله نیز به مراجعان آموزش داده می شود تا در صورت لزوم بتوانند پس از اتمام جلسات درمانی، از آنها استفاده کنند.

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط