منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

بهداشت روانی و اضطراب

تعریف بهداشت روانی و اضطراب

 اضطراب یک پاسخ روانی است نسبت به استرس، با پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناختی احساسی است از تنش ترس و ناراحتی.

ریشه های اضطراب از سرماخوردگی نیازهای تامین نشده منشا می گیرد و در فرد عدم تعادل ایجاد می کند که با تغییر در رفتار تظاهر پیدا می کند. ترس و تشویق، شک و تردید، عدم قدرت اتخاذ تصمیم، احساس بیچارگی، حساسیت و عصبانیت زیاد، از کنش های مختلف رفتاری فرد مضطرب است.

فرد مضطرب همیشه از آینده می هراسد. و این ترس در رفتار و فعالیت او تاثیر دارد و اغلب باعث حمله های عصبی در او می شود.

شخص مضطرب همیشه در شک و تردید به سر می برد و نمی تواند در هیچ موردی به سرعت تصمیم بگیرد، زیرا از اشتباه کردن می ترسد و عدم تصمیم را به تصمیم غلط ترجیح می دهد.

او از شکست، بخصوص شکست معنوی به شدت هراس دارد و هنگامی که بعد از مدتها تردید، بالاخره عملی را انجام می دهد، از کرده خود پشیمان می شود و حتی اعمال بسیار ناچیز نیز ممکن است سبب ایجاد حالت حمله در شخص مضطرب شود.

فرد مبتلا به اضطراب همیشه احساس بیچارگی و تنهایی می کند. او متکی به دیگران است ولی از این اتکاء رنج می برد و بنابراین خود را آدم بدبخت و بیچاره ای می پندارد و نسبت به دیگران احساس عناد و کینه می نماید. شخص مضطرب ممکن است ناگهان عنان خشم خود را رها نموده و به کسانی که به آنها تکیه کرده، به شدت حمله کند، ولی معمولا جرات اجرای افکار باطنی خود را ندارد، احساس تقصیر و پشیمانی می کند و همین باعث می شود تا به خود حمله کند و خویشتن را سرزنش کند.

حال با این مقدمه به طرح یک سئوال می پردازیم:

چرا دانش آموزی که درس را چندین بار به خوبی خوانده است در مرحله عمل (امتحان یا پرسش از درس) موفق نیست؟

بارها می شنویم که دانش آموز خوب ما می گوید: ((هول می شوم، قاطی می کنم، نمی دانم چرا تا ورقه را جلویم می گذارند همه چیز از یادم می رود.))

حسین، دانش آموز کلاس سوم راهنمایی، همواره در رفتن به پای تخته کلاس و جواب دادن به سئوالات شفاهی مشکل دارد.

همانطور که گفته شد یکی از عوامل اضطراب، سرخوردگی نیازهای تامین نشده است. یعنی دانش آموزی که اضطراب را همواره مثل دیوی، در سر جلسه امتحان، بالای سر خود می بیند اگر ریشه یابی شود، شاید در اثر رفتار ناشایست اولیاء و یا مربیان قبلی بوده که ترس نهانی را از آخر و عاقبت امتحانات جلوی چشمانش پدیدار می کند. گاهی این اختلالات به حدی شدید است که سایر دستگاههای بدن مثل قلب، تنفس و حتی دستگاههای گوارش را تحت تاثیر قرار می دهد.

گرچه وجود مقادیر بسیار اندک اضطراب، مثلا در یک امتحان مشکل، به دانش آموز در آماده کردن خود کمک می کند، اما اضطراب در انواع مرضی خود می تواند با کاهش قدرت تمرکز حافظه همراه باشد. و گاهی با حالات فیزیولوژیک شدیدی مثل تعریق، تنگی نفس و ضربان قلب بالا همراه خواهد بود.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط