منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

تعارض و سازگاری

مفهوم تعارض و سازگاری

همانطور که گفته شد، بهداشت روانی مجموعه ای است از احتیاجات و فعالیتهایی که برای ایجاد سلامت فکر، حفظ توازن روانی، جلوگیری از اختلالات روان و برای تطبیق فرد با محیط بکار می رود.

بطور کلی فرد دو مطلب اساسی را باید در زندگی مد نظر داشته باشد: یکی آنکه با عقاید غیر اصولی و غیر منطقی مخالفت نموده، و دیگر آنکه هماهنگ با کلیات اخلاقی جامعه حرکت کند و این دو جنبه را تلفیق کرده و با محیط تطبیق داشته باشد.

اما منظور از این تطبیق، همرنگ شدن کورکورانه با عقاید نیست. بلکه بدین معنی است که با جنبه های مثبت هماهنگ باشد، آنها را تقویت کند و با جنبه های منفی آن مبارزه کند، بدون آنکه به سلامت فکری اش آسیبی برسد.

همانطور که می دانید این بهداشت روانی است که مسئول سلامت فکری است، زمینه را برای رشد و شکوفایی استعداد بوجود می آورد، عوامل بیماری زا را ریشه کن می کند و از همه مهمتر اینکه از ابتلاء به بیماری های روانی – جسمی پیشگیری می کند.

با این مقدمه پر واضح است که هر کسی در هر محیطی که زندگی می کند باید بتواند با آن سازگار شود. چرا که عدم سازگاری فرد با محیط زندگی در نهایت منجر به نابودی او می شود.

سازگاری فرد با محیط زندگی زمانی امکان پذیر است که عوامل موثر موجود در محیط، نظم و قاعده ای داشته باشد تا فرد بتواند خود را با آنها تطبیق دهد و به احساس ایمنی یعنی سازگاری با نظم و قاعده، با محیط برسد.

اما می دانیم که نظم طبیعت و اجتماع همواره ثابت نمی ماند و در طول عمر یک فرد، بارها دستخوش تغییر می شود که غالبا این تغییرات قابل پیش بینی نیستند، تا شخص بتواند رفتار خود را با آنها تطبیق دهد.

مثلا دانشجویی که با افزایش ناگهانی قیمت کتاب، ابزار کار و یا شهریه دانشگاه روبرومی شود و عملا هیچ راهی برای بر طرف کردن این مشکل پیدا نمی کند. نمونه مشخصی برای این مطلب است و بسیاری موارد مشابه دیگر که هر یک نشانه ای از به هم خوردن نظم و قاعده طبیعت یا اجتماع است. اگر به هم خوردن نظم و قاعده محیط موجب شود که انسان نتواند به شیوه طبیعی نیازهای خود را برطرف کند حالتی پیدا می کند که به آن ((ناکامی)) می گویند. بنابر این ناکامی عبارت است از: حالات فردی که از ارضاء یک نیاز منطقی خود محروم شده است یا حتی در بر آوردن امیدهای خود گول خورده است.

ناکامی می تواند محصول فقدان یک شیء ( مکثل عدم غذا برای فرد گرسنه) یا وجود مانع در راه بر آوردن نیاز باشد.

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط