منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

تعریف وابستگی به مواد در DSM-IV.TR

وابستگی به مواد در DSM-IV.TR

مفهوم وابستگی به مواد در طول چند دهه معانی رسمی و متداول بسیاری را داشته است. برای تعریف جنبه های گوناگون وابستگی از دو مفهوم وابستگی رفتاری و فیزیکی (جسمی) استفاده شده است. در مفهوم وابستگی رفتاری بر فعالیتهای موادیابی (کسب مواد) و شواهد مربوط  به الگوهای مصرف پاتولوژیک تاکید می شود، حال آنکه وابستگی جسمی به اثرات جسمانی (فیزیولوژیک) دوره های متعدد مصرف مصرف مواد اطلاق می گردد. تعاریفی که بر وابستگی جسمی تاکید دارند، از ایده تحمل و محرومیت در معیارهای طبقه بندی خود استفاده می کنند.

مهمترین خصیصه وابستگی به مواد مجموعه ای از علایم شناختی است که "دلالت برآن دارند که شخص با وجود داشتن مشکلالت  قابل توجه در رابطه با استعمال مواد به استفاده از آن ادامه می دهد. در واقع الگویی از مصرف مکرر وجود دارد که معمولا به بروز تحمل، محرومیت و رفتارهای اجباری (Compulsive) مصرف مواد منجر می شود.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط