منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

خواب و رویا

خواب و رویا؟

همه انسانها خواب می بینند که بعضی از آن را به یاد می آورند و برخی از یادشان می رود. خواب با خاطرات و رویاهای ما در ارتباط است.

احساسات، امیال و آرزوهای ما در خواب به صورت تصاویر بصری و سمبلیک جلوه می کند. بنا به گفته فروید، خواب تنها زبانی است که به ما اجازه می دهد تا افکار و احساسات غیر قابل قبول خود را بصورت مبدل بیان کنیم. از نظر او خواب همیشه آرزوی سرکوب شده ای را منعکس می کند که این حالت مخصوصا در کودکان بسیار روشن است و در افراد بزرگسال تنها از طریق خواب و تعبیر خواب است که می توان به محتوای درونی آن پی برد.

رویا یکی از مهمترین ابزارهایی است که روانکاوان برای شناختن و درمان بیماران خود از آن بهره می گیرند.

مثال: کودک سه ساله ای که از خوردن گیلاس منع می شود فردای آن روز به محض بیدار شدن از خواب به مادرش می گوید که خواهر یا برادرش همه گیلاسها را خورده است. 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط