منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

داروها به عنوان تقویت کننده

الکل و داروها

عقیده براین است که افراد داروها را به دلیل اثرات غیر مشهود آن مصرف می کنند. رواج دارو تاریخچه طولانی دارد. تجربه متداول این است که داروهای متفاوت، حالتهای غیرمشهود جداگانه ای را ایجاد می کنند.

همچنین این ایده وجود دارد که عملکرد اولیه داروها ایجاد لذت و سرخوشی است مثلا: اثرات کوکائین نوعا به عنوان سرخوش کننده قوی، افزایش دهنده عزت نفس و هشیاری و انرژی دهنده توصیف می شوند، و اثرات نیکوتین جزئی تر است. تقریبا همه داروهایی که به جهت اثرات غیر مشهودشان مصرف می شوند و با ایجاد وابستگی ارتباط دارند، میزانی از تحمل را بوجود می آورند و در برخی از موارد تحمل نسبت به مسمومیت و اثرات اجتنابی مشخصتر از تحمل نسبت به تقویت کردن و اثرات بالابرنده خلق است. گاهی مصرف کنندگان، افزایش مقدار دارو را جایز دانسته و اثرات سرخوشی بیشتری را تجربه می کنند. به عکس آن عده که تجربه اثرات اجتنابی داروها را (از قبیل فلاشینگ شدید الکل) تجربه کرده و به مصرف آزمایشی ادامه می دهند امکان دارد بعدها برای مصرف دارو (مواد) اصرار کمتری داشته باشند.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط