منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

رابطه مغز و هوش

مطالبی در مورد مغز و هوش

 مغز مهمترین قسمت از ساختمان بدن موجودات زنده است که با هوش آنها در ارتباط است. همانطور که مغز آدمی با حیوانات دیگرتفاوت شگرفی دارد، مغز افراد مختلف آدمی  نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارد.

یکی از جنبه های تفاوت مغز آدمیان، اختلاف اندازه آنهاست ولی ولی اندازه مغز به تنهایی در ایجاد تفاوت بین افراد، اهمیت زیادی ندارد.

بطور متوسط وزن مغز انسان در حدود ۱۴۰۰ گرم یا در حدود ۳ پوند است. هرچند وزن مغز افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است، ولی این تفاوتها با تفاوتهای موجود در هوش ارتباط روشنی ندارد. مثلا افراد بسیار مشهوری بوده اند که هر چند به عنوان نابغه شناخته شده اند مغزشان وزن زیادی نداشته، مثل آناتول فرانس، نویسنده مشهور فرانسوی که وزن مغزش ۱۰۱۷ گرم بوده است. جالب است بدانیم ما که به قول خودمان موجود باهوش هستیم. از بین موجودات کره زمین بزرگترین مغز را نداریم. در واقع، وزن مغز یک فرد مذکر بزرگسال فقط سه و یک چهارم پوند اسصت و وزن مغز یک فرد مونث تقریبا ده درصد کمتر است، بدین معنی که حتی به سه پوند هم نمی رسد. این با مغز ۱۳ پوندی فیل یل مغز نهنگ که در بعضی موارد ۱۹ پوند است قابل مقایسه نیست.

با توجه به این احتمال زیاد که وزن خالص مغز کمتر به رفتار هوشمندانه مربوط است تا نسبت وزن مغز به وزن بدن، هنوز ما از این امتیاز برخورداریم. نسبت مغز به وزن بدنمان تقریبا ۱ به ۵۰ و نهنگ و فیل نزدیک به ۱ به ۱۰۰۰ است. اما باید اشاره شود که بعضی از میمونهای کوچک حتی دارای نسبتهای وزن مغز به بدن بهتری هستند که به ۱ تا ۱۸ می رسد. اما در این موارد اندازه خالص مغز چنان کوچک است که احتمالا به غیر از کارکردهای فیزیولوژیکی ساده، کاری نمی توان انجام داد.

از مطالبی که گفته شد، این را می توان استباط کرد که هوش به موارد بسیار زیادی بستگی دارد. شاید بتوان گفت که در سنین پایین رابطه ارث با مغز و هوش بیشتر است و در سنین بالاتر محیط است که نقش بیشتری را ایفا می کند.

اما در این مطالب نیز دارای استثناهای فراوانی است. به عنوان مثال اگر در سنین جنینی، ید کمتری به مغز برسد بیماری کرتینیسم که باعث عقب افتادگی شدید مغز می شود رخ می دهد که رابطه چندانی با ارث ندارد بلکه تاثیر مستقیم محیط و عوامل محیطی است.

هوش مانند بیماری است. بدین معنی که خود به خود اتفاق نمی افتد بلکه معلول عواملی است. احتمالا واضح است که علل هوش علل کند ذهنی هم هستند، زیرا وجود یکی به معنی فقدان دیگری است.

می دانیم که ویژگیهای انسان در اثر تعامل وراثت و محیط به وجود می آید و بیشتر دانشمندان در حال حاضر معتقدند که هم وراثت و هم محیط، هر دو، مهم هستند و تاثیر نسبی آنها به آسانی قابل جدا شدن نیست.

 

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط