منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

رابطه وابستگی به مواد و اختلالات روانی

عوارض اختلالات روانی

مشاهدات، تجربیات و تحقیقات متعددی در این زمینه وجود دارند، و همه آنها بر این نکته تاکید می ورزند که وابستگی به مواد با انواع اختلالات روانی همراه است و نیز این دو مقوله در گروه زیادی از بیماران مبتلا به اختلالات روان شناختی بطور همزمان و یا مقدم و موخر بر یکدیگر دیده می شوند.

صاحبنظران دیدگاهها و نظرات مختلف سعی در توضیع این پدیده داشته و دلایل متعددی را عنوان نموده اند. برخی اعتیاد را مقدم بر بروز اختلالات روانی پنداشته اند اما در اکثر منابع بدین گونه مطرح شده که اعتیاد یکی از عارضه های اختلالات روانی می باشد. در این میان دیدگاه سومی نیز در کار است که مبنای مشترکی را برای بروز اعتیاد و اختلالات روانی در برخی افراد فرض کرده اند. بهرحال، تحقیقات در این حوزه همچنان ادامه دارد.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط