منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

رفتارهای مخاطره جویانه نوجوانان

کاهش اعتماد به نفس نوجوانان

مدل علی رفتارهای مخاطره جویانه نوجوانان

Causal model of adolescent risk- Taking behavior

این مدل بیان کننده تحول زیست روان اجتماعی نوجوانان است. از این زاویه جنبه های مختلف تحول می تواند سبب آمادگی برای اعمال مخاطره آمیز شوند. 

طبق این مدل، نوجوانان کم سن و سالتر می خواهند با دوستانشان همانند سازی کنند. لذا امکان دارد فشار زیادی را برای انجام کارهای مخاطره آمیز، احساس نمایند. فشار گروه همسالان، قضاوت ضعیف ناشی از تفکر عینی، فقدان تجربه و حس شکست ناپذیری، همه عواملی هستند که ممکن است مانع تشخیص عواقب اعمالشان شود. نوجوانان بزرگتر، نوعا به احساس خود مختاری و جدایی از خانواده نیاز دارند. در این مرحله اقدام برای عمل و کسب مهارتهای تسلط یابی می تواند فرد را به سوی رفتارهای خطرناک سوق دهد.

از دیدگاه زیستی، تغییرات فیزیکی بلوغ در زمانهای مختلف تجربه می شوند. بنظر می آید، دخترانی که بلوغ زودرس دارند و پسرانی که دیر به بلوغ می رسند، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. دخترانی که بلوغ زودرس دارند و پسرانی که دیر به بلوغ می رسند، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. دخترانی که زود بالغ می گردند بنظر مسن تر می آیند و اغلب از عزت نفس ضعیفی برخوردار هستند. احتمال دارد مجبور به انجام کارهایی شوند که به نوجوانان بزرگتر شبیه باشند در این صورت ممکن است به طرف گروههای مسن تر سوق یابند، در این مقطع امکان داد مهارتهای شناختی لازمه را برای دوری از رفتارهای مخاطره آمیز نداشته و به مصرف مواد روی بیاورند. از سوی دیگر، پسرانی که دیرتر بالغ شوند، کمتر از همسالانشان عضلانی بنظر می آیند و عزت نفس ضعیفی را تجربه می نمایند، این عده شاید سرکش و برانگیخته بشوند لذا آمادگی زیادی برای انجام رفتارهای مخاطره آمیز دارند. (Kodjo & Klein; 2002)

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط