منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

سن

سن مصرف کننده مواد مخدر

مقدار مصرف مواد برحسب سن تفاوتهای زیادی نشان می دهد. ۴/۵ درصد از نوجوانان ۱۲ تا ۱۳ ساله در سال ۱۹۹۵ مصرف کننده هایی بودند که اخیرا داروهای غیر قانونی را استفاده می کرده اند. بالاترین میزان مربوط به سنین ۱۶ تا ۱۷ سالگی (۱۵/۶ درصد) و ۱۸ تا ۲۰ سالگی (۱۸ درصد) بود. میزان مصرف در گروههای سنی بعدی به تریتیب کاهش پیدا می کرد و صرفا حدود ۱ درصد افراد ۵۰ ساله و مسن ترها مصرف داروهای غیرقانونی را گزارش کردند. (سادوک و سادوک، ۲۰۰۱، ترجمه پورافکاری، ۱۳۸۰). 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط