منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

عوامل اجتماعی و محیطی

نقش اجتماع در مصرف مواد

نگرش اجتماعی، رفتارها، قانون، نرخ دارو و دسترس پذیری، همگی بر شروع آزمایش تجربه کردن مواد موثر هستند. اگرچه عوامل فردی همچون آسیب پذیری در ایجاد روند رشد سوء مصرف و وابستگی اهمیت دارند، عوامل محیطی و اجتماعی نیز بر مصرف مداوم تاثیر می گذارند. در کل مصرف موادی همانند: الکل، سیگار، حشیش که از نظر اجتماعی، تقبیح اندکی را دربر دارند، مقدم بر استفاده از افیون و کوکائین قرار می گیرند، بدین لحاظ از آنها به عنوان داروهای ورودی یاد می شود شواهد معتبری وجود دارد دال بر اینکه مصرف الکل و تنباکو در میان جمعیت عمومی می تواند با تغییرات قیمت و دسترس پذیری تغییر نماید.

برای کودکان و نوجوانان، مهمترین بخش اجتماع، مدرسه است. نوجوانانی که احساس می کنند با مدرسه ارتباط دارند و خود را بخشی از اجتماع مدرسه می دانند نسبت به مصرف و سوء مصرف مواد کمتر در معرض خطر هستند. نوجوانانی که والدینشان از آنان انتظار پیشرفت تحصیلی زیادی دارند نیز کمتر در معرض خطر می باشند. عامل ((کار)) بخشی از عوامل اجتماعی است، تحقیقات نشان داده نوجوانانی که بیش از ۲۰ ساعت در هفته کار می کنند بیشتر در معرض خطر مصرف و سوء مصرف مواد قرار دارند. جزء دیگر اجتماع شامل نهادهای مذهبی است، نوجوانانی که بیشتر درگیر مذهب و نهاد های جامعه هستند، در برابر رفتارهای مخاطره آمیز محافظت می شوند. فعالیت به معنای واقعی آن در زمینه امور مذهبی مانند نیایش کردن، مطالعه منابع دینی و فعالیتهای نوجوانان، نقش محافظت کننده در برابر سوء مصرف مواد دارند.

همچنین اجتماع نوجوانان در برگیرنده همسالان است. بطور سنتی، بزرگسالان این دید را دارند که گروه همسالان سبب انجام رفتارهای خطرناک می باشند. اما نوجوانان معتقدند که تحت تاثیر رفتارهای مثبت قرار دارند و اسیر وسوسه های اهریمنی گروه همسالان نمی باشند. البته تحقیقات از این دیدگاه حمایتی به عمل نیاورده، آنچه که گروه همسالان انجام می دهد این است که نوجوانان را با گروهی از دوستان که خواسته ها و نیازهای مشابهی دارند روبرو می سازد، این گروه نقش محافظت کننده در برابر استرسها را فراهم می سازد.

همچنین اجتماع شامل جامعه است که توسط نافذترین جنبه آن یعنی رسانه های گروهی شناخته می شود. نوجوانان بیشتر در معرض اثرات رسانه ها هستند. واضح ترین و موثرترین آنها تلویزیون می باشد.

مشخص گردیده که بطور متوسط ۱۶ تا ۱۷ ساعت وقت آنها صرف تماشای تلویزیون می شود. از طریق برنامه هایی که پخش می گردد با الکل، سیگار و… آشنا شده و زمینه برای ابتلا بوجود می آید. بسیاری از اشاره های مربوط به مواد توسط فیلمها و نوارهای موسیقی ویدیویی و کمدی بیان می شوند. 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط