منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

عوامل خانوادگی

خانواده

در این رابطه موارد گوناگونی مطرح می شود که از جمله اینها زمینه های خانوادگی، وضعیت اقتصادی، مشاجرت والدین و… می باشد.

زمینه های خانوادگی: متاسفانه اغلب کسانی که در خانواده های معتاد متولد می شوند و پرورش می یابند، تکرار مصرف مواد توسط اعضاء خانواده برای آنان عادی شده و ترس از تجربه مصرف در آنان کاهش می یابد.

آنچه که اهمیت دارد این است که واکنشهای اجتماعی افراد خانواده معتاد بر اثر تکرار تثبیت شده و برای سایر اعضاء نیز عادی گردد. البته گاه مصرف والدین در فرزندان تاثیر منفی می گذارد و امکان دارد آنان را برای همیشه از مصرف مواد مخدر بیزار سازد. تضاد و کشمکش بین والدین از عناصر خطر ساز است زیرا فضای نامناسب خانوادگی و عدم صمیمیت بین افراد خانواده موجب می گردد که فرزندان چنین خانواده ای برای خود دوستانی بیابند و با اهمال و غفلتی که در پرورش آنها شده به سوی مصرف مواد سوق داده شوند. این تعارضات سوء مصرف مواد را در فرزندان پیش بینی می کند (Turner etal;2000)

در تحقیقات اخیر تلاش شده خوشه ای از خانواده ها و عوامل خانوادگی را آشکار سازند که باعث سوء مصرف مواد می شوند. وجود روان آسیب شناسی والدین مانند افسردگی و اضطراب مادرانه نیز اختلال سوء مصرف مواد فرزندان ارتباط دارد. مکانیزمهائی که عوامل مخاطره آمیز را به راه می اندازند شامل مواردی همچون (ژنتیک، سبک فرزند پروری، استرس خانوادگی، قربانی شدن کودکان، عوامل زیست شناسی و تعاملات بین آنها می باشند. (Weinberg;1998).

شاخصهای موجود نشان می دهند که خانواده های دو والدی، در برابر سوء مصرف مواد یک عامل محافظت کننده محسوب می شود. والدینی که در نوشیدن با مصرف مواد افراط می نمایند، دارای فرزندانی هستند که به همان رفتارها تمایل دارند، این امر اشاره به زمینه ژنتیک دارد (Hawkins & Fizgibons; 1994)  (Kendler;1992)

تحقیقاتی که صورت گرفته آشکار ساخته اند که عامل محافظت کننده عمده در برابر سوء مصرف مواد ارتباطات والدین است (Anteghini etal;2001) (Resnick etal; 1993). در این راستا به حضور والدین اشاره شده که فی نفسه جنبه محافظت کننده دارد.

سبک فرزند پروری عامل مهمی است که می تواند نوجوان را به طرف رفتارهای مخاطره آمیز سوق دهد یا باز دارد. والدینی که فرزندان خود  را خیلی آزاد می گذارند و راهنمایی دقیقی ارائه نمی دهند و محدودیتهای واضحی را وضع نمی نمایند سبب ایجاد زمینه برای ایجاد خطر هستند. از سوی دیگر والدینی که بسیار کنترل کننده می باشند و حس مسئولیت را در فرزندان خود شکل نمی دهند، نوجوانانی خواهند داشت که در معرض خطر ابتلا به سوء مصرف مواد قرار می گیرند.

هنگامی که نوجوانان می فهمند والدین آنان می دانند فرزندانشان چه کار می کند و وقتی در مدرسه یا منزل نیست به کجا رفته است، رفتار های مخاطره آمیز کاهش می یابد (Diclemente etal; 2001)

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط