منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

فرافکنی یا انتساب-دلیل تراشی

فرافکنی یا انتساب-دلیل تراشی

فرافکنی یا انتساب:

گاهی افراد ناکامیها و تعارضهای درونی خود را بطور ناخودآگاه به دیگران نسبت می دهند و به این ترتیب خود را از شر عامل آزاردهنده خلاص می کنند.

مثال: فردی که در اثرتنبلی خود شکست می خورد سعی می کند دیگران را مسبب این شکست بداند و یا تنیس بازی که توپ را از دست می دهد به راکت خود نگاه می کند و آن را به زمین می کوبد. فرافکنی در افراد عادی  زیاد به چشم می خورد و اغلب موجب خطا در قضاوت می شود. 

دلیل تراشی:

گاهی رفتارهایی که از ما سر زده است را توجیه می کنیم، در واقع این دلایل توجیه عمل پس از آن است که برای فریب دادن خود عنوان می کنیم.

مثال: فردی که امتحان دارد ولی دوست دارد با رفیقان خود به گردش برود می گوید زیاد درس خواندن برای چشمهایم ضرر دارد و یا اگر زیاد بخوانم قاطی می کنم و با این دو سه دلیل خود را برای گردش راضی می کند. یا دانش آموزی پایین بودن نمره های خویش را به سختی امتحانات و لج کردن معلمها با او نسبت می دهد.

این مکانیسم از جمله شایعترین مکانیسم های دفاعی است بطوری که حتی یک عمل غیر عادی نیز به حساب نمی آید. 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط