منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

فرهنگ

نقش فرهنگ در مصرف مواد مخدر

مصرف مواد در بسیاری از فرهنگها از طریق مراسم سنتی و توجیه کاربرد آن صورت می گیرد، بدین طریق یک رفتار انحرافی تلقی نمی شود. لذا مشاهده می کنیم که با زندگی روزمره ساکنان یک منطقه عجین شده است. الگوهای جدید مصرف مواد در کشورهای رو به توسعه ممکن است ابتدا به موازات مصرف سنتی متجلی شوند وسپس بعنوان مکمل آن درآیند. مثلا در جامائیکا ۹۳ درصد از جمعیت مناطق روستایی براین باورند که مصرف گاه و بیگاه حشیش خطرناک نمی باشد. بدین لحاظ ۳۸ درصد از دانش آموزان مدارس جامائیکا مصرف حشیش داشته اند، این پدیده سبب گسترش استفاده از حشیش در این کشور شد. در هم ریختن ساختارهای اجتماع سنتی عامل دیگر در پدید آمدن الگوهای جدید اعتیاد به مواد مخدر در کشورهای روبه رشد است. در این جوامع فرصت کافی برای جانشین سازی هنجارها، ارزشها و… وجود ندارد.

تاثیر برخی از موارد همچون موسیقی پاپ و راک (آنچه که در کشورهای غربی رایج است)، تلویزیون، سینما بر مصرف مواد مورد بررسی قرار گرفته، بنظر می رسد فریبندگی مواد مخدر دارای همبستگی با این عوامل است (اثر مربوط به UNDSP) ترجمه: شجاعی تهرانی، سبحانی;۱۳۷۹).

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط