منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

مراحل اعتیاد (وابستگی به مواد)

مراحل اعتیاد (وابستگی به مواد)

وابستگی به مواد به هر نوعی که باشد، معمولا طی یک دوره سه مرحله ای شکل می گیرد. این مراحل عبارتند از:

۱- مرحله آشنایی: در این مرحله شخص در اثر مسامحه یا تشویق یا میل به انجام یک کار تفریحی یا کنجکاوی یا علل دیگر مانند کسب لذت با مصرف مواد مخدر آشنا می شود.

۲- مرحله میل به افزایش مواد: در این مرحله ، بدن هر روز به مواد بیشتری نیاز پیدا می کند، بعد از مدتها استفاده نامنظم از مواد مخدر، شخص دچار تردید شده، به جهت رهایی از آن با امیال خود دست به مقابله می زند.

۳- مرحله وابستگی به مواد: در این هنگام، پس از شک و دودلی و شاید مدتی ترک اعتیاد، سرانجام شخص به مرحله وابستگی واقعی می رسد که اگر مواد مخدر کم یا بدون رعایت ترتیبات لازم ناگهان قطع شود علائم مربوط به نشانگان محرومیت بروز پیدا می کند.

از آنجائیکه نوجوانان از ضریب آسیب پذیری بالاتری برخوردار هستند، لذا آگاهی از جزئیات مراحلی که بتدریج، نوجوان به سوی اعتیاد سوق می یابد برای متخصصان ضروری می باشد. نوجوان طی سه مرحله وابستگی به مواد را تجربه می کند: ۱- اولیه، ۲- میانی، ۳- نهائی. در این راستا رشد و بالندگی با مانع روبرو شده و پیامدهای مضر این کار افزایش می یابد، در آخر نیز پیامدهای منفی بگونه ای پیشرونده شدیدتر می شوند (لندری، ۱۹۹۴). بدین لحاظ مراحل اعتیاد و خصوصیات هر یک از آنها در ذیل بطور خلاصه مطرح شده اند.

با مراجعه به کار مولفانی نظیر (zapert، snow، tebes،۲۰۰۲) چهار طبقه از مصرف کنندگان مواد مشخص شده اند که عبارتند از: ۱- آنهایی که گاهی مصرف می کنند ۲- کسانی که تازه شروع کرده اند ۳- آنهایی که مدت طولانی مصرف دارند و ۴- نوجوانانی که به مقدار و دفعات زیاد به مصرف مواد مبادرت می نمایند.

پس از آشنایی با مراحل وابستگی مواد به زمینه های دیگری از جمله شاخصهای سوء مصرف مواد اشاره می نمائیم که به پهنه بخشی دانش بالینگران کمک خواهد کرد. بدین لحاظ به جهت درک دقیقتر شاخصهای فوق در نوجوانان و بزرگسالان جدول شماره ۲-۱ را ملاحظه کنید. موقعیتهایی که آزمایش برای دو گروه مناسب پیدا می کند، دلیلی که برای ارائه گزارش نادرست راجع به مصرف و سوء مصرف مواد دارند، کوشش برای تائید مصرف دارو از حیث زیست شیمیایی و نیز پرسشهایی که می توان در طول جلسه ارزیابی مطرح ساخت از جمله مواردی هستند که بصورت طبقه بندی شده مطالعه می نمائید. در واقع تمایز گروه نوجوانان از بزرگسالان به متخصصان کمک می کند در برخورد بالینی با آن (بویژه نوجوانان) از دیدگاه نسبتا جامعی برخوردار باشند.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط