منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

مفهوم بهداشت روان

بهداشت روان چیست

از نظر لغوی، به معنای سالم نگه داشتن روان، از هر گونه آسیب روانی است. و هدف اصلی آن، پیشگیری از بوجود آمدن ناراحتی های روان می باشد. به عبارت دیگر، پیشگیری و درمان اختلالات جزئی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی بوجود آوردن زمینه مناسبی برای زندگی سالم، بدون تشنش و طبیعی است. پس بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیش آمدهای زندگی.

از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که بهداشت روانی، علمی است برای بهزیستی و رفاه اجتماعی، که تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه، دانشگاه، محیط کار و… را در بر می گیرد. در بهداشت روانی، آنچه بیش از همه مورد نظر است ((احترام، شخصیت و حیثیت انسانها)) است. و تا هنگامی که حیثیت و احترام افراد برقرار نشود، سلامت فکر، تعادل روان و بهبود روابط انسانی معنی و مفهومی نخواهد داشت.

روی این اصل، بهداشت روانی را دانش یا هنری می دانند که به افراد کمک می کند تا با ایجاد روشهای صحیح روانی وعاطفی بتواند با محیط خود سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکلات از راههای مطلوب اقدام نماید.

آنچه در این مبحث، در نظر در نظر ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اینست که یک محصل یا دانشجو چه اعمال و رفتاری را پیشه کند و از چه مکانیسم هایی استفاده کند تا به نحو مطلوب، مواد درسی را پشت سر بگذارد و کمتر دچار مشکل شود. و در این میان از انجام مطالعه لذت ببرد و احساس سرخوشی نماید. 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط