منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

مواد اعتیادآور

مواد

مواد اعتیاد آور و یا بطور دقیقتر بگونه ای که در منابع ذکر شده "مواد روان گردان" ماده ای است که وقتی وارد بدن شود می تواند حالت هوشیاری و حالت روانی را تغییر دهد.

وابستگی به مواد (Substance Dependenc)

مطابق با DSM-IV-TR علامت اساسی وابستگی به مواد، مجموعه ای از علایم شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی است و حاکی از آن می باشد که فرد علیرغم داشتن مسائل قابل ملاحظه مرتبط با مواد به مصرف آن ادامه می دهد. الگویی از مصرف تکراری وجود دارد که معمولا منجر به تحمل، محرومیت و رفتار اجباری مصرف مواد می شود.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط