منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

موقعیتهای تعارضی

مفهومی از موقعیتهای تعارضی

تعارض حالتی است که به هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری ارگانیسم دست می دهد. به بیان دیگر، تعارض زمانی بوجود می آید که ارگانیسم نتواند از دو شیئی یا از دو موقعیت یکی را انتخاب کند.

به عنوان مثال مشکلی که بسیاری از دانشجویان با آن مواجه هستند این است که در رشته ای که مورد علاقه شان نیست درس می خوانند و نمی توانند از دو مورد ترک تحصیل و رفتن به رشته ای که مورد علاقه شان است و یا ادامه تحصیل که برایشان عذاب آور است یکی را انتخاب کنند و مدام با این تعارض دست به گریبان می باشند.

اشیاء یا موقعیتهایی که موجود زنده را به طرف خود جذب می کنند اصلاحا دارای والانس مثبت و اشیا یا موقعیتهایی که موجود زنده را از خود دفع می کنند دارای والانس منفی هستند.

بنابر این موقعیتهایی که شخص را بر سر دو راهی قرار می دهند و موجب عدم توانایی او در تصمیم گیری و در نتیجه ابتلا به تعارض می شوند عبارتند از:

الف – موقعیتی که بطور همزمان دارای دو ارزش مثبت و یکسان است ( جاذب – جاذب ). بدیهی است که در این حالت تصمیم گیری بسیار دشوار خواهد بود، اما اگر یکی از ارزشها تقویت شود با انتخاب آن تعارض برطرف خواهد شد.

به عنوان مثال، کارگری در آن واحد می تواند در دو کارخانه مشغول به کار شود. این دو کارخانه از نظر مزایا در موقعیت یکسانی قرار دارند و هر دو برای کارگر جاذب هستند و باید با تحقیق بیشتری یکی را انتخاب کند تا تعارض برطرف شود.

ب – موقعیتی که دارای یک ارزش مثبت و یک ارزش منفی است (جاذب – دافع ). بیشترین نوسانهای روانی و درماندگیهای رفتاری در این حالت دیده می شود. زیرا فرد نمی داند که کدام راه را انتخاب کند. مثل پیشنهاد مدیریت یک موسسه ( والانس مثبت ) که شما مجبورید از همه زودتر به سر کار بروید و از همه دیرتر به خانه برگردید ( والانس منفی )

ج – موقعیتی که دارای دو ارزش منفی است ( دافع – دافع ). فرض کنیم که شما در هنگام رانندگی مرتکب خلاف می شوید. افسر راهنمایی از شما می خواهد که یا جریمه شوید یا ماشین را بخوابانید، بدیهی است که هر دو موقعیت والانس منفی دارند و شما حاضر به قبول هیچ یک از آنها نیستید. 

در این حالت تعارض معمولا به صورت فرار یا درماندگی می کند. باید بدانیم که کودک و بزرگسال چاره ای جز این ندارند که با ناکامی روبرو شوند. مهم این نیست که با ناکامی روبرو نشویم بلکه مهم این است که راه حل آن را پیدا کنیم. راه حلی که منطقی است و اختلالهای رفتاری به دنبال ندارد. هیچ فردی نیست که در موقعیتهای تعارضی قرار نگیرد و با ناکامی روبرو نشود، تنها راه چاره تحلیل علل ایجاد تعارض و دفع آن به شکل منطقی است.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط