منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

ناکامی و تعارض

تعریف ناکامی و تعارض

ناکامی را به این صورت تعریف کردیم: حالت فردی که در راه ارضاء نیازهای خود با مانع روبرو شود یا در راه دستیابی به امیدهایش فریب می خورد. بهترین و عاقلانه ترین واکنش در مقابل ناکامی این است که یا باید مانع را از بین برد یا از کنار آن گذشت.

اما گاهی فرد نه می تواند از کنار آن عبور کند و نه می تواند مانع را از بین ببرد. در این گونه موارد راه حل دوم این است که هدف را عوض کند. اگر فرد از انجام دادن یکی از این دو کار موفق نشود و آخرالامر نتواند تصمیم بگیرد، حالتی پیدا می کند که اصطلاحا ((تعارض)) نامیده می شود. بنابراین تعارض یعنی مبارزه تمایلات، علایق و موقعیتی که در آن فرد در معرض نیروهای متضاد و یا قدرتهای تقریبا برابر قرار می گیرد. 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط