منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

همه گیر شناسی

فصل نامه قسمت همه گیرشناسی

هزاران سال است که افراد به مصرف و سوء مصرف داروها اعم از مواد مخدر، ماری جوانا و… مصرف می کرده اند (Clumbia universityT 2000) 

انیستیتوی ملی سوء مصرف مواد NIDA} National institute of drug abuse} و سایر آژانسها، یک زمینه یابی دوره ای را درباره مصرف داروهای غیر قانونی در آمریکا انجام داده اند. در کل، حدود ۴۰% از جمعیت، مصرف یکبار یا بیشتر مواد غیر قانونی را در طول زندگی و حدود ۱۵% مصرف آن مواد را در سال گذشته گزارش کرده اند. 

در بررسی های گسترده ای که انجام شده میزان سوء مصرف مواد یا بستگی به مواد در طول عمر در جمعیت بالای ۱۸ سال ایالات متحده ۱۶/۷ درصد گزارش گردیده است.

در سال ۱۹۹۵، ۶/۱ درصد از جمعیت ۱۲ سال به بالای ایالات متحده، مصرف کننده جاری داروهای غیر قانونی بودند. الکل و نیکوتین (سیگار) رایجترین موارد مورد مصرف هستند ولی مصرف ماری جوانا، حشیش و کوکائین نیز شایع است. با این حال بصورت کلی مصرف هر چهار ماده (الکل، سیگار، ماری جوانا و کوکائین) از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ بتدریج کاهش یافته اما از ۱۹۹۳ سوء مصرف مواد در بین کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال افزایش پیدا کرده است. (سادوک و سادوک، ۲۰۰۱، ترجمه پورافکاری، ۱۳۸۰)  

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط