منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

ویژگیهای فردی

پرخاشگری

کودکان و نوجوانانی که بیشتر در معرض خطر هستند، اغلب چندین ویژگی را بروز می دهند که احتمالا دارای یک شالوده زیست شناختی است و اثر غیرمستقیم بر ایجاد مخاطره می گذارد. کژکاری شناختی- اجرایی یا اختلالات خود تنظیم کننده رفتار از جمله سیمایه هایی هستند که وجود دارند. همچنین اشکال در طراحی، توجه، استدلال انتزاعی، قضاوت، نظارت بر خود و کنترل حرکتی که با پرخاشگری مرتبط می باشد از سیمایه های کاملا شناخته شده کودکان و نوجوانانی است که در معرض خطر ابتلا به مصرف و سوء مصرف مواد می باشند. سیمایه های سرشتی نیز می توانند این زمینه خطرساز را تحت تاثیر قرار دهند برای مثال: هجان طلبی و اشکال در تنظیم عاطفه از جمله مواردی هستند که ابتلا به سوء مصرف را افزایش می دهند. بایستی توجه داشت گروهی که می توانند سخت گیری والدین را برانگیزانند و یا به سوی همسالان منحرف جذب شوند در معرض مخاطره قرار می گیرند. 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط