منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

چگونه می توان رفتارهای شرطی نامطلوب را از بین برد؟

رفتارهای شرطی نامطلوب

رفتار شرطی را می توان به طریق مختلف از بین برد. یکی از روشهای معلول این است که موقعیتی فراهم نمود تا شیء مورد ترس مربوط گردد به یک تجربه لذتبخش. به عنوان مثال، بارها دیده اید که بچه ها یا حتی بزرگسالان تا موقعی که فن شنا کردن را بلد نیستند چگونه از آب می گریزند و از پریدن در آن هراس دارند، اما به محض فراگیری این فن دیگر باید با زور از رفتن آنها به آب و شنا کردن جلوگیری کرد.

روش دیگر از بین بردن عکس العمل شرطی بدین نحو است که انگیزه مصنوعی چندین مرتبه تکرار شود بدون اینکه برای عکس العملی که در مقابل آن ایجاد گردد پاداشی منظور شود.

همانطور که گفته شد،آرام آرام محرک اثر اولیه خود را از دست می دهد و ضعیف می شود چرا که در اینجا پاداش از چرخه ما خارج شده است.

پاولف کشف کرد که اگر حیوان آموزش دیده ای را که یاد گرفته است به صدای زنگ با ترشح بزاق دهان عکس العمل نشان داهد، در موقعیتی قرار دهیم که در آن بعد از صدای زنگ غذا داده نشود، به تدریج زنگ اهمیت خود را از دست داده، دیگر سبب ترشح بزاق دهان نمی گردد. به این پدیده خاموشی می گویند.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط