منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
بایگانی برای فوریه 2015
 • حل مسئله

  در دوران طفولیت قسمت عمده یادگیری بر اساس یادگیری شرطی قرار گرفته است و چنانکه قبلا ذکر شد، پایه و بنیان ...

  در دوران طفولیت قسمت عمده یادگیری بر اساس یادگیری شرطی قرار گرفته است و چنانکه قبلا ذکر شد، پایه و بنیان مقداری از مشخصات روانی هر فرد تا اندازه ای در این دوره شکل می گیرد. و در واقع بعضی از مشخص ...

  ادامه مطلب
 • چگونه رفتارهای شرطی مطلوب را تقویت کنیم؟

  رفتار شرطی را می توان به وسیله تقویت، محکم و قوی نمود و یا با عدم تقویت آنها را ضعیف کرد. به نظر ((کلارک ...

  رفتار شرطی را می توان به وسیله تقویت، محکم و قوی نمود و یا با عدم تقویت آنها را ضعیف کرد. به نظر ((کلارک هال)) کم شدن سائق اساس تقویت رفتار است. همانطور که قبلا ذکر شد، سگ پاولف هنگامی که زنگ چندین مر ...

  ادامه مطلب
 • تجارب هیجانی

  همانطور که گفته شد، شرطی کردن رفتار، شامل جانشین کردن انگیزه مصنوعی به جای انگیزه طبیعی است. در یاد گرفتن ...

  همانطور که گفته شد، شرطی کردن رفتار، شامل جانشین کردن انگیزه مصنوعی به جای انگیزه طبیعی است. در یاد گرفتن اضطراب که اساس تمام اختلالات روانی است فردی تجربه هیجان آوری داشته ( که انگیزه غیر شرطی است ) ...

  ادامه مطلب
 • چگونه می توان رفتارهای شرطی نامطلوب را از بین برد؟

  رفتار شرطی را می توان به طریق مختلف از بین برد. یکی از روشهای معلول این است که موقعیتی فراهم نمود تا شیء ...

  رفتار شرطی را می توان به طریق مختلف از بین برد. یکی از روشهای معلول این است که موقعیتی فراهم نمود تا شیء مورد ترس مربوط گردد به یک تجربه لذتبخش. به عنوان مثال، بارها دیده اید که بچه ها یا حتی بزرگسالا ...

  ادامه مطلب
 • روشهای یادگیری

  بشر به طرق مختلف، موارد گوناگون را یاد می گیرد. این فراگیری از روشهای ابتدایی و ساده نظیر فراگیری موجودات ...

  بشر به طرق مختلف، موارد گوناگون را یاد می گیرد. این فراگیری از روشهای ابتدایی و ساده نظیر فراگیری موجودات پائین تر، همانند شرطی شدن، آزمایش و خطا و... و روشهای منحصر به فرد و عالی مثل حل یادگیری به فر ...

  ادامه مطلب
 • چگونه هوش و خلاقیت خود را ارتقاء دهیم

  بارش مغزی: پیشنهادی که در این روش می شود این است که یافته ها و یا موارد مورد سئوال خویش را با همکلاسیها ی ...

  بارش مغزی: پیشنهادی که در این روش می شود این است که یافته ها و یا موارد مورد سئوال خویش را با همکلاسیها یا دوستان خود در میان گذاشته هرکس بطور آزاد نظر خود را ابراز کند بدون آنکه نقد یا خرده گیریی به ...

  ادامه مطلب
 • خلاقیت

  خلاقیت به شکلهای گوناگونی تعریف شده است. در زیر سه نمونه از تعریفهای موجود ذکر می شوند: 1- خلاقیت مستلزم ...

  خلاقیت به شکلهای گوناگونی تعریف شده است. در زیر سه نمونه از تعریفهای موجود ذکر می شوند: 1- خلاقیت مستلزم روانی (شیوه ای)، انعطاف پذیری و اصالت است. (گلیفورد، 1959، لوونفلد در پارنس و هاردینگ (ویرایشگر ...

  ادامه مطلب
 • رابطه هوش و بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی

  به عقیده ثوراندایک و هگین، بهره هوشی با موفقیت تحصیلی ارتباط بسیاری دارد. ولی پیشرفت تحصیلی قبلی، همبستگی ...

  به عقیده ثوراندایک و هگین، بهره هوشی با موفقیت تحصیلی ارتباط بسیاری دارد. ولی پیشرفت تحصیلی قبلی، همبستگی با پیشرفت تحصیلی آینده دارد تا هوش و بهره هوشی. به علاوه همبستگی برای بعضی موضوعها ( موضوعهایی ...

  ادامه مطلب
 • رابطه مغز و هوش

   مغز مهمترین قسمت از ساختمان بدن موجودات زنده است که با هوش آنها در ارتباط است. همانطور که مغز آدمی ...

   مغز مهمترین قسمت از ساختمان بدن موجودات زنده است که با هوش آنها در ارتباط است. همانطور که مغز آدمی با حیوانات دیگرتفاوت شگرفی دارد، مغز افراد مختلف آدمی  نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارد. یکی ا ...

  ادامه مطلب
 • از هوش تعاریف متعددی شده است. می توان گفت که هوش عبارت است از: توانایی یادگیری و بکار بردن آنچه یاد گرفته ...

  از هوش تعاریف متعددی شده است. می توان گفت که هوش عبارت است از: توانایی یادگیری و بکار بردن آنچه یاد گرفته شده، در سازگاری با اوضاع و احوال تازه و حل مسائل و مشکلات تازه. کلی ترین تعریفی که می توان در ...

  ادامه مطلب