منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
بایگانی برای فوریه 2015
 • تفاوتهای فردی

  تفاوت بین افراد بشر مسئله تازه ای نیست. و همواره بشر به این مطلب واقف بوده که علیرغم شباهتهای زیاد بین اف ...

  تفاوت بین افراد بشر مسئله تازه ای نیست. و همواره بشر به این مطلب واقف بوده که علیرغم شباهتهای زیاد بین افراد، تفاوتهای گوناگونی نیز بین آنها وجود دارد.  صفات مختلف افراد با هم تفاوتهایی دارد ...

  ادامه مطلب
 • چه کار کنیم که اضطراب مانع موفقیت ما نشود؟

  تفکر مثبت، مشکل گشای ما خواهد بود. شما که درس خود را خوب خوانده اید و بارها تمرینها را مرور کرده اید، حال ...

  تفکر مثبت، مشکل گشای ما خواهد بود. شما که درس خود را خوب خوانده اید و بارها تمرینها را مرور کرده اید، حال چرا بازگو کردن آنها ترس در دل داشته باشید؟ شما که توانایی های خود را بارها آزموده اید چرا یک د ...

  ادامه مطلب
 • بهداشت روانی و اضطراب

   اضطراب یک پاسخ روانی است نسبت به استرس، با پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناختی احساسی است از تنش ...

   اضطراب یک پاسخ روانی است نسبت به استرس، با پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناختی احساسی است از تنش ترس و ناراحتی. ریشه های اضطراب از سرماخوردگی نیازهای تامین نشده منشا می گیرد و در فرد عدم تعاد ...

  ادامه مطلب
 • چه کار کنیم تا محیط مطالعه بدون استرس داشته باشیم؟

  مطالعه امری است کاملا پویا و زنده که کوچکترین عامل مزاحم، بزرگترین لطمه را به یادگیری فرد وارد می سازد. ه ...

  مطالعه امری است کاملا پویا و زنده که کوچکترین عامل مزاحم، بزرگترین لطمه را به یادگیری فرد وارد می سازد. همانطور که می دانید خواندن بدون درک مطلب چیزی جز هدر دادن وقت به شمار نمی رود. پس در قدم اول محی ...

  ادامه مطلب
 • خواب و رویا

  همه انسانها خواب می بینند که بعضی از آن را به یاد می آورند و برخی از یادشان می رود. خواب با خاطرات و رویا ...

  همه انسانها خواب می بینند که بعضی از آن را به یاد می آورند و برخی از یادشان می رود. خواب با خاطرات و رویاهای ما در ارتباط است. احساسات، امیال و آرزوهای ما در خواب به صورت تصاویر بصری و سمبلیک جلوه می ...

  ادامه مطلب
 • خیالبافی

  بعضی افراد با واقعیت سازگاری مناسبی ندارند و عنان اختیار را به خواب و خیال می سپارند و با خلق تصاویر ذهنی ...

  بعضی افراد با واقعیت سازگاری مناسبی ندارند و عنان اختیار را به خواب و خیال می سپارند و با خلق تصاویر ذهنی آنها را به طور سمبلیک جبران می کنند. مثال: دانش آموز درست هنگام درس خواندن، باز تیزپرواز رویاه ...

  ادامه مطلب
 • فرافکنی یا انتساب-دلیل تراشی

  فرافکنی یا انتساب: گاهی افراد ناکامیها و تعارضهای درونی خود را بطور ناخودآگاه به دیگران نسبت می دهند و به ...

  فرافکنی یا انتساب: گاهی افراد ناکامیها و تعارضهای درونی خود را بطور ناخودآگاه به دیگران نسبت می دهند و به این ترتیب خود را از شر عامل آزاردهنده خلاص می کنند. مثال: فردی که در اثرتنبلی خود شکست می خورد ...

  ادامه مطلب
 • بازگشت – جابجایی

  بازگشت: گاهی افراد در برخورد با ناکامی ها رفتار خود را به مرحله پایین تری که قبلا مورد استفاده قرار می گر ...

  بازگشت: گاهی افراد در برخورد با ناکامی ها رفتار خود را به مرحله پایین تری که قبلا مورد استفاده قرار می گرفته و مفید واقع می شده است، تنزل می دهند. مثال: کودکی که در خانواده اش فرزند تازه ای به دنیا آم ...

  ادامه مطلب
 • سرکوبی یا وا پس زنی

  در این مکانیسم فرد احساسات، خاطرات و سایر مسائل ناسازگار یا ناراحت کننده را از فکر خود دور نگه می دارد. ا ...

  در این مکانیسم فرد احساسات، خاطرات و سایر مسائل ناسازگار یا ناراحت کننده را از فکر خود دور نگه می دارد. از نظر روان کاوی اولین مکانیسم دفاعی بدن برای حفظ آرامش و سازگاری با موقعیت موجود است. مثال: فرد ...

  ادامه مطلب
 • مکانیسم های دفاعی

  همانطور که گفته شد، تعارضها و دل نگرانیهای طولانی موجب بسیاری از بیماریهای روان - تنی نظیر زخم معده و زخم ...

  همانطور که گفته شد، تعارضها و دل نگرانیهای طولانی موجب بسیاری از بیماریهای روان - تنی نظیر زخم معده و زخم معده و زخم اثنی عشر می شوند. به همین دلیل فرد در مقابل تعارضات و ناکامیها که نگرانیها و اضطراب ...

  ادامه مطلب