منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
بایگانی برای فوریه 2015
 • موقعیتهای تعارضی

  تعارض حالتی است که به هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری ارگانیسم دست می دهد. به بیان دیگر، تعارض زمانی بوجو ...

  تعارض حالتی است که به هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری ارگانیسم دست می دهد. به بیان دیگر، تعارض زمانی بوجود می آید که ارگانیسم نتواند از دو شیئی یا از دو موقعیت یکی را انتخاب کند. به عنوان مثال مشکلی ک ...

  ادامه مطلب
 • ناکامی و تعارض

  ناکامی را به این صورت تعریف کردیم: حالت فردی که در راه ارضاء نیازهای خود با مانع روبرو شود یا در راه دستی ...

  ناکامی را به این صورت تعریف کردیم: حالت فردی که در راه ارضاء نیازهای خود با مانع روبرو شود یا در راه دستیابی به امیدهایش فریب می خورد. بهترین و عاقلانه ترین واکنش در مقابل ناکامی این است که یا باید ما ...

  ادامه مطلب
 • موانع موجود در راه بر آوردن نیازها

  موانع موجود در راه بر آوردن نیازها دو نوع است: 1-موانع بیرونی 2-موانع درونی موانع بیرونی: آنهایی است ...

  موانع موجود در راه بر آوردن نیازها دو نوع است: 1-موانع بیرونی 2-موانع درونی موانع بیرونی: آنهایی است که در خارج از فرد وجود دارند. در واقع از محیط منشاء می گیرند. مثلا ما دوست داریم که در رشته پز ...

  ادامه مطلب
 • تعارض و سازگاری

  همانطور که گفته شد، بهداشت روانی مجموعه ای است از احتیاجات و فعالیتهایی که برای ایجاد سلامت فکر، حفظ تواز ...

  همانطور که گفته شد، بهداشت روانی مجموعه ای است از احتیاجات و فعالیتهایی که برای ایجاد سلامت فکر، حفظ توازن روانی، جلوگیری از اختلالات روان و برای تطبیق فرد با محیط بکار می رود. بطور کلی فرد دو مطلب اس ...

  ادامه مطلب
 • اصول اساسی بهداشت روانی

  اصول اساسی بهداشت روانی بهداشت روانی بر پنج اصل استوار است: احترام فرد به شخصیت خود و دیگران، شناختن محدو ...

  اصول اساسی بهداشت روانی بهداشت روانی بر پنج اصل استوار است: احترام فرد به شخصیت خود و دیگران، شناختن محدودیتهای خود و دیگران، قبول این حقیقت که هر رفتاری معلول علت یا عواملی است، رفتار هر فرد تابع تما ...

  ادامه مطلب
 • مفهوم بهداشت روان

  از نظر لغوی، به معنای سالم نگه داشتن روان، از هر گونه آسیب روانی است. و هدف اصلی آن، پیشگیری از بوجود آمد ...

  از نظر لغوی، به معنای سالم نگه داشتن روان، از هر گونه آسیب روانی است. و هدف اصلی آن، پیشگیری از بوجود آمدن ناراحتی های روان می باشد. به عبارت دیگر، پیشگیری و درمان اختلالات جزئی رفتار به منظور جلوگیری ...

  ادامه مطلب