منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
بایگانی برای ژوئن 2015
 • عوامل خانوادگی

  در این رابطه موارد گوناگونی مطرح می شود که از جمله اینها زمینه های خانوادگی، وضعیت اقتصادی، مشاجرت والدین ...

  در این رابطه موارد گوناگونی مطرح می شود که از جمله اینها زمینه های خانوادگی، وضعیت اقتصادی، مشاجرت والدین و... می باشد. زمینه های خانوادگی: متاسفانه اغلب کسانی که در خانواده های معتاد متولد می شوند و ...

  ادامه مطلب
 • ویژگیهای فردی

  کودکان و نوجوانانی که بیشتر در معرض خطر هستند، اغلب چندین ویژگی را بروز می دهند که احتمالا دارای یک شالود ...

  کودکان و نوجوانانی که بیشتر در معرض خطر هستند، اغلب چندین ویژگی را بروز می دهند که احتمالا دارای یک شالوده زیست شناختی است و اثر غیرمستقیم بر ایجاد مخاطره می گذارد. کژکاری شناختی- اجرایی یا اختلالات خ ...

  ادامه مطلب
 • عوامل زیست شناختی

  کودکان والدین الکلیک و وابسته به دارو نسبت به کودکانی که والدین غیر الکلیک دارند، به احتمال زیاد در معرض ...

  کودکان والدین الکلیک و وابسته به دارو نسبت به کودکانی که والدین غیر الکلیک دارند، به احتمال زیاد در معرض خطر ابتلا به مصرف الکل / دارو می باشند. افزایش خطر تا حدی بواسطه عوامل محیطی (الگو قرار گرفتن و ...

  ادامه مطلب
 • عوامل اجتماعی و محیطی

  نگرش اجتماعی، رفتارها، قانون، نرخ دارو و دسترس پذیری، همگی بر شروع آزمایش تجربه کردن مواد موثر هستند. اگر ...

  نگرش اجتماعی، رفتارها، قانون، نرخ دارو و دسترس پذیری، همگی بر شروع آزمایش تجربه کردن مواد موثر هستند. اگرچه عوامل فردی همچون آسیب پذیری در ایجاد روند رشد سوء مصرف و وابستگی اهمیت دارند، عوامل محیطی و ...

  ادامه مطلب
 • سبب شناسی

  مدل وابستگی داروئی مطابق با معیارهای ICD-10، DSM-IV-TR مفاهیم وابستگی را به عنوان یک جنبه از فرآیندی می د ...

  مدل وابستگی داروئی مطابق با معیارهای ICD-10، DSM-IV-TR مفاهیم وابستگی را به عنوان یک جنبه از فرآیندی می داند که از تعامل چندین فاکتور موثر بر رفتار مصرف دارو ترکیب شده اند. البته این امر ممکن است به ع ...

  ادامه مطلب
 • جنسیت و مصرف مواد

  برخی از بررسیهایی که در مورد مصرف مواد برحسب جنسیت انجام شده نشان داده اند که پسرها بیش از دخترها، الکل ا ...

  برخی از بررسیهایی که در مورد مصرف مواد برحسب جنسیت انجام شده نشان داده اند که پسرها بیش از دخترها، الکل استفاده می کنند، وابستگی پسران به ماری جوانا و الکل بالاست در حالیکه دخترها غالبا به نیکوتین واب ...

  ادامه مطلب