منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
بایگانی برای جولای 2015
 • رفتارهای مخاطره جویانه نوجوانان

  مدل علی رفتارهای مخاطره جویانه نوجوانان Causal model of adolescent risk- Taking behavior این مدل بیان کنن ...

  مدل علی رفتارهای مخاطره جویانه نوجوانان Causal model of adolescent risk- Taking behavior این مدل بیان کننده تحول زیست روان اجتماعی نوجوانان است. از این زاویه جنبه های مختلف تحول می تواند سبب آمادگی بر ...

  ادامه مطلب
 • نظریه رفتار

  نظریه های رفتار مخاطره جویانه                     ...

  نظریه های رفتار مخاطره جویانه                                                The ...

  ادامه مطلب
 • طبقات عوامل مخاطره آمیز

  عوامل خطر می توانند در گستره ای از حوزه ها (زیست شناسی، روانشناختی، اجتماعی و محیطی) متجلی شوند. یکی از ف ...

  عوامل خطر می توانند در گستره ای از حوزه ها (زیست شناسی، روانشناختی، اجتماعی و محیطی) متجلی شوند. یکی از فاکتورهای مورد نظر مربوط به زمینه زیست شناختی همانند پیشینه خانوادگی اختلالات مصرف مواد است. عوا ...

  ادامه مطلب
 • مسمومیت و محرومیت مواد

  مسمومیت و محرومیت مواد Substance intoxication & Withdrawal در نظام طبقه بندی DSM-IV-T.R اشخاصی ک ...

  مسمومیت و محرومیت مواد Substance intoxication & Withdrawal در نظام طبقه بندی DSM-IV-T.R اشخاصی که دچار مسمومیت یا محرومیت همراه با نشانه های روانشناختی می شوند اما دارای معیارهای الگوی نشانگا ...

  ادامه مطلب
 • اختلالات اضطرابی و وابستگی به مواد

  سیمایه اصلی اختلال، دلهره و دل شوره و اضطراب بوده که زندگی فرد را شدیدا مختل می سازد. در این بخش نیز اعتی ...

  سیمایه اصلی اختلال، دلهره و دل شوره و اضطراب بوده که زندگی فرد را شدیدا مختل می سازد. در این بخش نیز اعتیاد به الکل و سایر مواد اعتیاد آور در حد بالایی قرار داد. ...

  ادامه مطلب
 • اختلالات خلقی و وابستگی به مواد

    بخش اختلالات خلقی دربرگیرنده اختلالاتی است که آشفتگی در خلق (Mood) علامت اصلی آن محسوب می شود. این ...

    بخش اختلالات خلقی دربرگیرنده اختلالاتی است که آشفتگی در خلق (Mood) علامت اصلی آن محسوب می شود. این حالت همراه با سایر علائمی که دارد، زندگی بیمار را تحت الشعاع خود قرار می دهد. شیوع این اختلالا ...

  ادامه مطلب
 • رابطه وابستگی به مواد و اختلالات روانی

  مشاهدات، تجربیات و تحقیقات متعددی در این زمینه وجود دارند، و همه آنها بر این نکته تاکید می ورزند که وابست ...

  مشاهدات، تجربیات و تحقیقات متعددی در این زمینه وجود دارند، و همه آنها بر این نکته تاکید می ورزند که وابستگی به مواد با انواع اختلالات روانی همراه است و نیز این دو مقوله در گروه زیادی از بیماران مبتلا ...

  ادامه مطلب
 • داروها به عنوان تقویت کننده

  عقیده براین است که افراد داروها را به دلیل اثرات غیر مشهود آن مصرف می کنند. رواج دارو تاریخچه طولانی دارد ...

  عقیده براین است که افراد داروها را به دلیل اثرات غیر مشهود آن مصرف می کنند. رواج دارو تاریخچه طولانی دارد. تجربه متداول این است که داروهای متفاوت، حالتهای غیرمشهود جداگانه ای را ایجاد می کنند. ...

  ادامه مطلب
 • فرهنگ

  مصرف مواد در بسیاری از فرهنگها از طریق مراسم سنتی و توجیه کاربرد آن صورت می گیرد، بدین طریق یک رفتار انحر ...

  مصرف مواد در بسیاری از فرهنگها از طریق مراسم سنتی و توجیه کاربرد آن صورت می گیرد، بدین طریق یک رفتار انحرافی تلقی نمی شود. لذا مشاهده می کنیم که با زندگی روزمره ساکنان یک منطقه عجین شده است. الگوهای ج ...

  ادامه مطلب