نوشته79
اردیبهشت, ۱۳۹۶
 • نرم افزار آموزش زبان دلفین

   قابلیتهای اپلیکیشن جامع آموزش زبان دلفین (مخصوص اندروید) ✓ شامل زبانهای مختلف از جمله : انگلیس ...

مرداد, ۱۳۹۴
تیر, ۱۳۹۴
 • نظریه رفتار

  نظریه های رفتار مخاطره جویانه                     ...

 • طبقات عوامل مخاطره آمیز

  عوامل خطر می توانند در گستره ای از حوزه ها (زیست شناسی، روانشناختی، اجتماعی و محیطی) متجلی شوند. یکی ...

 • مسمومیت و محرومیت مواد

  مسمومیت و محرومیت مواد Substance intoxication & Withdrawal در نظام طبقه بندی DSM-IV-T.R اشخ ...

 • اختلالات اضطرابی و وابستگی به مواد

  سیمایه اصلی اختلال، دلهره و دل شوره و اضطراب بوده که زندگی فرد را شدیدا مختل می سازد. در این بخش نیز ...

 • اختلالات خلقی و وابستگی به مواد

    بخش اختلالات خلقی دربرگیرنده اختلالاتی است که آشفتگی در خلق (Mood) علامت اصلی آن محسوب می شود ...

 • رابطه وابستگی به مواد و اختلالات روانی

  مشاهدات، تجربیات و تحقیقات متعددی در این زمینه وجود دارند، و همه آنها بر این نکته تاکید می ورزند که ...

 • داروها به عنوان تقویت کننده

  عقیده براین است که افراد داروها را به دلیل اثرات غیر مشهود آن مصرف می کنند. رواج دارو تاریخچه طولانی ...

 • فرهنگ

  مصرف مواد در بسیاری از فرهنگها از طریق مراسم سنتی و توجیه کاربرد آن صورت می گیرد، بدین طریق یک رفتار ...

نمایش موارد بیشتر