ساخته شدن شاه کلیدی برای باز کردن هزاران درب هتل

قفل و کلید هوشمند از امکاناتی است که هتل‌ها برای جلب مشتری استفاده می‌کنند؛ اما به‌تازگی این ویژگی با پیدا شدن شاه کلیدی تبدیل به دردسر هتل‌ها شده است که باید هرچه سریع‌تر راهی برای حل آن پیدا کنند.