منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
اعتیاد
 • ویژگیهای فردی

  کودکان و نوجوانانی که بیشتر در معرض خطر هستند، اغلب چندین ویژگی را بروز می دهند که احتمالا دارای یک شالود ...

  کودکان و نوجوانانی که بیشتر در معرض خطر هستند، اغلب چندین ویژگی را بروز می دهند که احتمالا دارای یک شالوده زیست شناختی است و اثر غیرمستقیم بر ایجاد مخاطره می گذارد. کژکاری شناختی- اجرایی یا اختلالات خ ...

  ادامه مطلب
 • عوامل زیست شناختی

  کودکان والدین الکلیک و وابسته به دارو نسبت به کودکانی که والدین غیر الکلیک دارند، به احتمال زیاد در معرض ...

  کودکان والدین الکلیک و وابسته به دارو نسبت به کودکانی که والدین غیر الکلیک دارند، به احتمال زیاد در معرض خطر ابتلا به مصرف الکل / دارو می باشند. افزایش خطر تا حدی بواسطه عوامل محیطی (الگو قرار گرفتن و ...

  ادامه مطلب
 • عوامل اجتماعی و محیطی

  نگرش اجتماعی، رفتارها، قانون، نرخ دارو و دسترس پذیری، همگی بر شروع آزمایش تجربه کردن مواد موثر هستند. اگر ...

  نگرش اجتماعی، رفتارها، قانون، نرخ دارو و دسترس پذیری، همگی بر شروع آزمایش تجربه کردن مواد موثر هستند. اگرچه عوامل فردی همچون آسیب پذیری در ایجاد روند رشد سوء مصرف و وابستگی اهمیت دارند، عوامل محیطی و ...

  ادامه مطلب
 • سبب شناسی

  مدل وابستگی داروئی مطابق با معیارهای ICD-10، DSM-IV-TR مفاهیم وابستگی را به عنوان یک جنبه از فرآیندی می د ...

  مدل وابستگی داروئی مطابق با معیارهای ICD-10، DSM-IV-TR مفاهیم وابستگی را به عنوان یک جنبه از فرآیندی می داند که از تعامل چندین فاکتور موثر بر رفتار مصرف دارو ترکیب شده اند. البته این امر ممکن است به ع ...

  ادامه مطلب
 • جنسیت و مصرف مواد

  برخی از بررسیهایی که در مورد مصرف مواد برحسب جنسیت انجام شده نشان داده اند که پسرها بیش از دخترها، الکل ا ...

  برخی از بررسیهایی که در مورد مصرف مواد برحسب جنسیت انجام شده نشان داده اند که پسرها بیش از دخترها، الکل استفاده می کنند، وابستگی پسران به ماری جوانا و الکل بالاست در حالیکه دخترها غالبا به نیکوتین واب ...

  ادامه مطلب
 • عوارض مصرف دارو

  با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به مشکلات مرتبط با مواد کارکرد خوبی دارند، با اینحال اخت ...

  با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به مشکلات مرتبط با مواد کارکرد خوبی دارند، با اینحال اختلالات مورد نظر اغلب آسیب و عوارض چشمگیری را موجب می شوند. افراد مبتلا به وابستگی دارویی به وضوح ...

  ادامه مطلب
 • سن

  مقدار مصرف مواد برحسب سن تفاوتهای زیادی نشان می دهد. 4/5 درصد از نوجوانان 12 تا 13 ساله در سال 1995 مصرف ...

  مقدار مصرف مواد برحسب سن تفاوتهای زیادی نشان می دهد. 4/5 درصد از نوجوانان 12 تا 13 ساله در سال 1995 مصرف کننده هایی بودند که اخیرا داروهای غیر قانونی را استفاده می کرده اند. بالاترین میزان مربوط به سن ...

  ادامه مطلب
 • همه گیر شناسی

  هزاران سال است که افراد به مصرف و سوء مصرف داروها اعم از مواد مخدر، ماری جوانا و... مصرف می کرده اند (Clu ...

  هزاران سال است که افراد به مصرف و سوء مصرف داروها اعم از مواد مخدر، ماری جوانا و... مصرف می کرده اند (Clumbia universityT 2000)  انیستیتوی ملی سوء مصرف مواد NIDA} National institute of drug abuse ...

  ادامه مطلب
 • مراحل اعتیاد (وابستگی به مواد)

  وابستگی به مواد به هر نوعی که باشد، معمولا طی یک دوره سه مرحله ای شکل می گیرد. این مراحل عبارتند از: 1- م ...

  وابستگی به مواد به هر نوعی که باشد، معمولا طی یک دوره سه مرحله ای شکل می گیرد. این مراحل عبارتند از: 1- مرحله آشنایی: در این مرحله شخص در اثر مسامحه یا تشویق یا میل به انجام یک کار تفریحی یا کنجکاوی ی ...

  ادامه مطلب
 • مقدار مصرف

  تحمل (Tolerance): عبارت است از نیاز به مقدار بیشتر مواد برای مسمومیت (اثر مورد نظر) یا کاهش قابل ملاحظه ت ...

  تحمل (Tolerance): عبارت است از نیاز به مقدار بیشتر مواد برای مسمومیت (اثر مورد نظر) یا کاهش قابل ملاحظه تاثیر با ادامه مصرف مقدار معینی از مواد. مسمومیت (Intoxication): به رفتار غیرانطباقی مربوط به مص ...

  ادامه مطلب