منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
اعتیاد
 • مواد اعتیادآور

  مواد اعتیاد آور و یا بطور دقیقتر بگونه ای که در منابع ذکر شده "مواد روان گردان" ماده ای است که ...

  مواد اعتیاد آور و یا بطور دقیقتر بگونه ای که در منابع ذکر شده "مواد روان گردان" ماده ای است که وقتی وارد بدن شود می تواند حالت هوشیاری و حالت روانی را تغییر دهد. وابستگی به مواد (Substa ...

  ادامه مطلب
 • تعریف وابستگی به مواد در DSM-IV.TR

  مفهوم وابستگی به مواد در طول چند دهه معانی رسمی و متداول بسیاری را داشته است. برای تعریف جنبه های گوناگون ...

  مفهوم وابستگی به مواد در طول چند دهه معانی رسمی و متداول بسیاری را داشته است. برای تعریف جنبه های گوناگون وابستگی از دو مفهوم وابستگی رفتاری و فیزیکی (جسمی) استفاده شده است. در مفهوم وابستگی رفتاری بر ...

  ادامه مطلب
 • تعریف وابستگی به مواد از نظر WHO

  تعریف WHO: گروه کاری بین المللی تحت نظارت اداره بهداشت روانی و سوء مصرف الکل و دارو، و سازمان بهداشت جهان ...

  تعریف WHO: گروه کاری بین المللی تحت نظارت اداره بهداشت روانی و سوء مصرف الکل و دارو، و سازمان بهداشت جهانی (WHO) وابستگی به دارو یا اعتیاد را به شرح زیر تعریف می کنند: نشانگانی است که با یک الگوی رفتا ...

  ادامه مطلب
 • حمایت تجربی از برنامه ((خود درمانی هدایت شده))

   پیامد درمان با توجه به نتایج آزمایش های بالینی بر اساس الگوی G.S.Ct، بسیاری از مراجعان اظهار داشته ...

   پیامد درمان با توجه به نتایج آزمایش های بالینی بر اساس الگوی G.S.Ct، بسیاری از مراجعان اظهار داشته اند که تغییرات مهمی که در الگوی مصرف الکل یا مواد آنها ایجاد شده، تا یک سال پس از درمان همچنان ...

  ادامه مطلب
 • پیشگیری از بازگشت

  عنصر اساسی در هر برنامه درمانی، ((پیشگیری از بازگشت)) است. رویکرد پیشگیری از بازگشت، دو محور اساسی را در ...

  عنصر اساسی در هر برنامه درمانی، ((پیشگیری از بازگشت)) است. رویکرد پیشگیری از بازگشت، دو محور اساسی را در بر می گیرد. اولین حوزه، بر شناسایی و تحلیل کارکردی موقعیت های پرخطری که به مصرف الکل یا مواد من ...

  ادامه مطلب
 • مشاوره انگیزشی

  شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از مداخلات درمانی کوتاه مدت می توانند برای افرادی که وابستگی کمی به ...

  شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از مداخلات درمانی کوتاه مدت می توانند برای افرادی که وابستگی کمی به الکل یا سایر مواد دارند، و حتی برای آنانی که قبل از درمان مهارت های کافی برای عملکرد موثر داشت ...

  ادامه مطلب
 • برنامه (خود درمانی هدایت شده) برای چه کسانی طراحی شده است؟

  برنامه ((خود درمانی هدایت شده)) برای درمان کسانی تهیه شده است که وابستگی آنها به الکل یا مواد، در حد متوس ...

  برنامه ((خود درمانی هدایت شده)) برای درمان کسانی تهیه شده است که وابستگی آنها به الکل یا مواد، در حد متوسط است. براساس آمار ارائه شده در کانادا، 15 تا 35 درصد جمعیت بزرگسال آن کشور، الکل مصرف می کنند. ...

  ادامه مطلب
 • برنامه خوددرمانی هدایت شده چه روشی است؟

  این روش، یک برنامه مداخله ای کوتاه مدت است که متخصصان آن را برای راهنمایی مصرف کننده های مشکل دار به کار ...

  این روش، یک برنامه مداخله ای کوتاه مدت است که متخصصان آن را برای راهنمایی مصرف کننده های مشکل دار به کار می گیرند و از این طریق به آنان آموزش می دهند تا خود در فرآیند خود درمانی هدایت شده، سهیم ب ...

  ادامه مطلب
 • اعتیاد شدید: معضلی در بهداشت عمومی

  روش ((خوددرمانی هدایت شده))، نوعی برنامه مشاوره ای است برای کسانی که وابستگی خفیف تا متوسطی نسبت به الکل ...

  روش ((خوددرمانی هدایت شده))، نوعی برنامه مشاوره ای است برای کسانی که وابستگی خفیف تا متوسطی نسبت به الکل یا مواد دارند. چنین افرادی ((مصرف کننده های مشکل دار)) نامیده می شوند. این برنامه در موسسه درما ...

  ادامه مطلب