منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
بهداشت روان
 • تعمیم یا انتقال یادگیری

  یکی از مشخصات مهم یادگیری، انتقال مطالب یادگرفته شده به موقعیت های جدید است. به نظر ثراندایک این نوع انتق ...

  یکی از مشخصات مهم یادگیری، انتقال مطالب یادگرفته شده به موقعیت های جدید است. به نظر ثراندایک این نوع انتقال مطالب، بستگی به نوع مشابه دارد. ولی اغلب روانشناسان معتقدند که انتقال بیشتر از راه تعمیم صور ...

  ادامه مطلب
 • قانون اثر و تقویت رفتار

  مطابق قانون اثر، چنانکه ثراندایک آن را تعریف نموده، هنگامی که رفتار بخصوصی نتیجه لذت بخشی داشته باشد، آن ...

  مطابق قانون اثر، چنانکه ثراندایک آن را تعریف نموده، هنگامی که رفتار بخصوصی نتیجه لذت بخشی داشته باشد، آن رفتار استحکام و ثبات می یابد و هرگاه رفتاری با نتیجه آزاردهنده ای توام باشد، آن رفتار ضعیف می گ ...

  ادامه مطلب
 • یادگیری بر اساس آزمایش و خطا

  (( وودورت )) حداقل شرایط یادگیری بوسیله آزمایش و خطا را به قرار زیر می پندارد: 1- داشتن هدف 2- نداشتن راه ...

  (( وودورت )) حداقل شرایط یادگیری بوسیله آزمایش و خطا را به قرار زیر می پندارد: 1- داشتن هدف 2- نداشتن راه معینی به سوی هدف 3- جستجو 4- دیدن یا شناختن طرقی که ممکن است به هدف برسند. 5- آزمایش این طرق 6 ...

  ادامه مطلب
 • حل مسئله

  در دوران طفولیت قسمت عمده یادگیری بر اساس یادگیری شرطی قرار گرفته است و چنانکه قبلا ذکر شد، پایه و بنیان ...

  در دوران طفولیت قسمت عمده یادگیری بر اساس یادگیری شرطی قرار گرفته است و چنانکه قبلا ذکر شد، پایه و بنیان مقداری از مشخصات روانی هر فرد تا اندازه ای در این دوره شکل می گیرد. و در واقع بعضی از مشخص ...

  ادامه مطلب
 • چگونه رفتارهای شرطی مطلوب را تقویت کنیم؟

  رفتار شرطی را می توان به وسیله تقویت، محکم و قوی نمود و یا با عدم تقویت آنها را ضعیف کرد. به نظر ((کلارک ...

  رفتار شرطی را می توان به وسیله تقویت، محکم و قوی نمود و یا با عدم تقویت آنها را ضعیف کرد. به نظر ((کلارک هال)) کم شدن سائق اساس تقویت رفتار است. همانطور که قبلا ذکر شد، سگ پاولف هنگامی که زنگ چندین مر ...

  ادامه مطلب
 • تجارب هیجانی

  همانطور که گفته شد، شرطی کردن رفتار، شامل جانشین کردن انگیزه مصنوعی به جای انگیزه طبیعی است. در یاد گرفتن ...

  همانطور که گفته شد، شرطی کردن رفتار، شامل جانشین کردن انگیزه مصنوعی به جای انگیزه طبیعی است. در یاد گرفتن اضطراب که اساس تمام اختلالات روانی است فردی تجربه هیجان آوری داشته ( که انگیزه غیر شرطی است ) ...

  ادامه مطلب
 • چگونه می توان رفتارهای شرطی نامطلوب را از بین برد؟

  رفتار شرطی را می توان به طریق مختلف از بین برد. یکی از روشهای معلول این است که موقعیتی فراهم نمود تا شیء ...

  رفتار شرطی را می توان به طریق مختلف از بین برد. یکی از روشهای معلول این است که موقعیتی فراهم نمود تا شیء مورد ترس مربوط گردد به یک تجربه لذتبخش. به عنوان مثال، بارها دیده اید که بچه ها یا حتی بزرگسالا ...

  ادامه مطلب
 • روشهای یادگیری

  بشر به طرق مختلف، موارد گوناگون را یاد می گیرد. این فراگیری از روشهای ابتدایی و ساده نظیر فراگیری موجودات ...

  بشر به طرق مختلف، موارد گوناگون را یاد می گیرد. این فراگیری از روشهای ابتدایی و ساده نظیر فراگیری موجودات پائین تر، همانند شرطی شدن، آزمایش و خطا و... و روشهای منحصر به فرد و عالی مثل حل یادگیری به فر ...

  ادامه مطلب
 • چگونه هوش و خلاقیت خود را ارتقاء دهیم

  بارش مغزی: پیشنهادی که در این روش می شود این است که یافته ها و یا موارد مورد سئوال خویش را با همکلاسیها ی ...

  بارش مغزی: پیشنهادی که در این روش می شود این است که یافته ها و یا موارد مورد سئوال خویش را با همکلاسیها یا دوستان خود در میان گذاشته هرکس بطور آزاد نظر خود را ابراز کند بدون آنکه نقد یا خرده گیریی به ...

  ادامه مطلب
 • خلاقیت

  خلاقیت به شکلهای گوناگونی تعریف شده است. در زیر سه نمونه از تعریفهای موجود ذکر می شوند: 1- خلاقیت مستلزم ...

  خلاقیت به شکلهای گوناگونی تعریف شده است. در زیر سه نمونه از تعریفهای موجود ذکر می شوند: 1- خلاقیت مستلزم روانی (شیوه ای)، انعطاف پذیری و اصالت است. (گلیفورد، 1959، لوونفلد در پارنس و هاردینگ (ویرایشگر ...

  ادامه مطلب