منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
بهداشت روان
 • رابطه هوش و بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی

  به عقیده ثوراندایک و هگین، بهره هوشی با موفقیت تحصیلی ارتباط بسیاری دارد. ولی پیشرفت تحصیلی قبلی، همبستگی ...

  به عقیده ثوراندایک و هگین، بهره هوشی با موفقیت تحصیلی ارتباط بسیاری دارد. ولی پیشرفت تحصیلی قبلی، همبستگی با پیشرفت تحصیلی آینده دارد تا هوش و بهره هوشی. به علاوه همبستگی برای بعضی موضوعها ( موضوعهایی ...

  ادامه مطلب
 • رابطه مغز و هوش

   مغز مهمترین قسمت از ساختمان بدن موجودات زنده است که با هوش آنها در ارتباط است. همانطور که مغز آدمی ...

   مغز مهمترین قسمت از ساختمان بدن موجودات زنده است که با هوش آنها در ارتباط است. همانطور که مغز آدمی با حیوانات دیگرتفاوت شگرفی دارد، مغز افراد مختلف آدمی  نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارد. یکی ا ...

  ادامه مطلب
 • از هوش تعاریف متعددی شده است. می توان گفت که هوش عبارت است از: توانایی یادگیری و بکار بردن آنچه یاد گرفته ...

  از هوش تعاریف متعددی شده است. می توان گفت که هوش عبارت است از: توانایی یادگیری و بکار بردن آنچه یاد گرفته شده، در سازگاری با اوضاع و احوال تازه و حل مسائل و مشکلات تازه. کلی ترین تعریفی که می توان در ...

  ادامه مطلب
 • تفاوتهای فردی

  تفاوت بین افراد بشر مسئله تازه ای نیست. و همواره بشر به این مطلب واقف بوده که علیرغم شباهتهای زیاد بین اف ...

  تفاوت بین افراد بشر مسئله تازه ای نیست. و همواره بشر به این مطلب واقف بوده که علیرغم شباهتهای زیاد بین افراد، تفاوتهای گوناگونی نیز بین آنها وجود دارد.  صفات مختلف افراد با هم تفاوتهایی دارد ...

  ادامه مطلب
 • چه کار کنیم که اضطراب مانع موفقیت ما نشود؟

  تفکر مثبت، مشکل گشای ما خواهد بود. شما که درس خود را خوب خوانده اید و بارها تمرینها را مرور کرده اید، حال ...

  تفکر مثبت، مشکل گشای ما خواهد بود. شما که درس خود را خوب خوانده اید و بارها تمرینها را مرور کرده اید، حال چرا بازگو کردن آنها ترس در دل داشته باشید؟ شما که توانایی های خود را بارها آزموده اید چرا یک د ...

  ادامه مطلب
 • بهداشت روانی و اضطراب

   اضطراب یک پاسخ روانی است نسبت به استرس، با پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناختی احساسی است از تنش ...

   اضطراب یک پاسخ روانی است نسبت به استرس، با پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناختی احساسی است از تنش ترس و ناراحتی. ریشه های اضطراب از سرماخوردگی نیازهای تامین نشده منشا می گیرد و در فرد عدم تعاد ...

  ادامه مطلب
 • چه کار کنیم تا محیط مطالعه بدون استرس داشته باشیم؟

  مطالعه امری است کاملا پویا و زنده که کوچکترین عامل مزاحم، بزرگترین لطمه را به یادگیری فرد وارد می سازد. ه ...

  مطالعه امری است کاملا پویا و زنده که کوچکترین عامل مزاحم، بزرگترین لطمه را به یادگیری فرد وارد می سازد. همانطور که می دانید خواندن بدون درک مطلب چیزی جز هدر دادن وقت به شمار نمی رود. پس در قدم اول محی ...

  ادامه مطلب
 • خواب و رویا

  همه انسانها خواب می بینند که بعضی از آن را به یاد می آورند و برخی از یادشان می رود. خواب با خاطرات و رویا ...

  همه انسانها خواب می بینند که بعضی از آن را به یاد می آورند و برخی از یادشان می رود. خواب با خاطرات و رویاهای ما در ارتباط است. احساسات، امیال و آرزوهای ما در خواب به صورت تصاویر بصری و سمبلیک جلوه می ...

  ادامه مطلب
 • خیالبافی

  بعضی افراد با واقعیت سازگاری مناسبی ندارند و عنان اختیار را به خواب و خیال می سپارند و با خلق تصاویر ذهنی ...

  بعضی افراد با واقعیت سازگاری مناسبی ندارند و عنان اختیار را به خواب و خیال می سپارند و با خلق تصاویر ذهنی آنها را به طور سمبلیک جبران می کنند. مثال: دانش آموز درست هنگام درس خواندن، باز تیزپرواز رویاه ...

  ادامه مطلب
 • فرافکنی یا انتساب-دلیل تراشی

  فرافکنی یا انتساب: گاهی افراد ناکامیها و تعارضهای درونی خود را بطور ناخودآگاه به دیگران نسبت می دهند و به ...

  فرافکنی یا انتساب: گاهی افراد ناکامیها و تعارضهای درونی خود را بطور ناخودآگاه به دیگران نسبت می دهند و به این ترتیب خود را از شر عامل آزاردهنده خلاص می کنند. مثال: فردی که در اثرتنبلی خود شکست می خورد ...

  ادامه مطلب