منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
بهداشت روان
 • بازگشت – جابجایی

  بازگشت: گاهی افراد در برخورد با ناکامی ها رفتار خود را به مرحله پایین تری که قبلا مورد استفاده قرار می گر ...

  بازگشت: گاهی افراد در برخورد با ناکامی ها رفتار خود را به مرحله پایین تری که قبلا مورد استفاده قرار می گرفته و مفید واقع می شده است، تنزل می دهند. مثال: کودکی که در خانواده اش فرزند تازه ای به دنیا آم ...

  ادامه مطلب
 • سرکوبی یا وا پس زنی

  در این مکانیسم فرد احساسات، خاطرات و سایر مسائل ناسازگار یا ناراحت کننده را از فکر خود دور نگه می دارد. ا ...

  در این مکانیسم فرد احساسات، خاطرات و سایر مسائل ناسازگار یا ناراحت کننده را از فکر خود دور نگه می دارد. از نظر روان کاوی اولین مکانیسم دفاعی بدن برای حفظ آرامش و سازگاری با موقعیت موجود است. مثال: فرد ...

  ادامه مطلب
 • مکانیسم های دفاعی

  همانطور که گفته شد، تعارضها و دل نگرانیهای طولانی موجب بسیاری از بیماریهای روان - تنی نظیر زخم معده و زخم ...

  همانطور که گفته شد، تعارضها و دل نگرانیهای طولانی موجب بسیاری از بیماریهای روان - تنی نظیر زخم معده و زخم معده و زخم اثنی عشر می شوند. به همین دلیل فرد در مقابل تعارضات و ناکامیها که نگرانیها و اضطراب ...

  ادامه مطلب
 • موقعیتهای تعارضی

  تعارض حالتی است که به هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری ارگانیسم دست می دهد. به بیان دیگر، تعارض زمانی بوجو ...

  تعارض حالتی است که به هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری ارگانیسم دست می دهد. به بیان دیگر، تعارض زمانی بوجود می آید که ارگانیسم نتواند از دو شیئی یا از دو موقعیت یکی را انتخاب کند. به عنوان مثال مشکلی ک ...

  ادامه مطلب
 • ناکامی و تعارض

  ناکامی را به این صورت تعریف کردیم: حالت فردی که در راه ارضاء نیازهای خود با مانع روبرو شود یا در راه دستی ...

  ناکامی را به این صورت تعریف کردیم: حالت فردی که در راه ارضاء نیازهای خود با مانع روبرو شود یا در راه دستیابی به امیدهایش فریب می خورد. بهترین و عاقلانه ترین واکنش در مقابل ناکامی این است که یا باید ما ...

  ادامه مطلب
 • تعارض و سازگاری

  همانطور که گفته شد، بهداشت روانی مجموعه ای است از احتیاجات و فعالیتهایی که برای ایجاد سلامت فکر، حفظ تواز ...

  همانطور که گفته شد، بهداشت روانی مجموعه ای است از احتیاجات و فعالیتهایی که برای ایجاد سلامت فکر، حفظ توازن روانی، جلوگیری از اختلالات روان و برای تطبیق فرد با محیط بکار می رود. بطور کلی فرد دو مطلب اس ...

  ادامه مطلب
 • اصول اساسی بهداشت روانی

  اصول اساسی بهداشت روانی بهداشت روانی بر پنج اصل استوار است: احترام فرد به شخصیت خود و دیگران، شناختن محدو ...

  اصول اساسی بهداشت روانی بهداشت روانی بر پنج اصل استوار است: احترام فرد به شخصیت خود و دیگران، شناختن محدودیتهای خود و دیگران، قبول این حقیقت که هر رفتاری معلول علت یا عواملی است، رفتار هر فرد تابع تما ...

  ادامه مطلب
 • مفهوم بهداشت روان

  از نظر لغوی، به معنای سالم نگه داشتن روان، از هر گونه آسیب روانی است. و هدف اصلی آن، پیشگیری از بوجود آمد ...

  از نظر لغوی، به معنای سالم نگه داشتن روان، از هر گونه آسیب روانی است. و هدف اصلی آن، پیشگیری از بوجود آمدن ناراحتی های روان می باشد. به عبارت دیگر، پیشگیری و درمان اختلالات جزئی رفتار به منظور جلوگیری ...

  ادامه مطلب