منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
اختلالات اضطرابی و وابستگی به مواد

سیمایه اصلی اختلال، دلهره و دل شوره و اضطراب بوده که زندگی فرد را شدیدا مختل می سازد. در این بخش نیز اعتیاد به الکل و سایر مواد اعتیاد آور در حد بالایی قرار داد.
ادامه مطلب
اختلالات خلقی و وابستگی به مواد

  بخش اختلالات خلقی دربرگیرنده اختلالاتی است که آشفتگی در خلق (Mood) علامت اصلی آن محسوب می شود. این حالت همراه با سایر علائمی که دارد، زندگی بیمار را تحت الشعاع خود قرار می دهد. شیوع این اختلالات نسبتا بالا است، گزارشهای مربوط به شیوع مادام العمر اختلالات یاد شده، ارقام بین دو تا بیست […]
ادامه مطلب
رابطه وابستگی به مواد و اختلالات روانی

مشاهدات، تجربیات و تحقیقات متعددی در این زمینه وجود دارند، و همه آنها بر این نکته تاکید می ورزند که وابستگی به مواد با انواع اختلالات روانی همراه است و نیز این دو مقوله در گروه زیادی از بیماران مبتلا به اختلالات روان شناختی بطور همزمان و یا مقدم و موخر بر یکدیگر دیده می […]
ادامه مطلب
داروها به عنوان تقویت کننده

عقیده براین است که افراد داروها را به دلیل اثرات غیر مشهود آن مصرف می کنند. رواج دارو تاریخچه طولانی دارد. تجربه متداول این است که داروهای متفاوت، حالتهای غیرمشهود جداگانه ای را ایجاد می کنند.
ادامه مطلب
فرهنگ

مصرف مواد در بسیاری از فرهنگها از طریق مراسم سنتی و توجیه کاربرد آن صورت می گیرد، بدین طریق یک رفتار انحرافی تلقی نمی شود. لذا مشاهده می کنیم که با زندگی روزمره ساکنان یک منطقه عجین شده است. الگوهای جدید مصرف مواد در کشورهای رو به توسعه ممکن است ابتدا به موازات مصرف سنتی […]
ادامه مطلب