منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
عوامل خانوادگی

در این رابطه موارد گوناگونی مطرح می شود که از جمله اینها زمینه های خانوادگی، وضعیت اقتصادی، مشاجرت والدین و… می باشد. زمینه های خانوادگی: متاسفانه اغلب کسانی که در خانواده های معتاد متولد می شوند و پرورش می یابند، تکرار مصرف مواد توسط اعضاء خانواده برای آنان عادی شده و ترس از تجربه مصرف […]
ادامه مطلب
ویژگیهای فردی

کودکان و نوجوانانی که بیشتر در معرض خطر هستند، اغلب چندین ویژگی را بروز می دهند که احتمالا دارای یک شالوده زیست شناختی است و اثر غیرمستقیم بر ایجاد مخاطره می گذارد. کژکاری شناختی- اجرایی یا اختلالات خود تنظیم کننده رفتار از جمله سیمایه هایی هستند که وجود دارند. همچنین اشکال در طراحی، توجه، استدلال [
ادامه مطلب
عوامل زیست شناختی

کودکان والدین الکلیک و وابسته به دارو نسبت به کودکانی که والدین غیر الکلیک دارند، به احتمال زیاد در معرض خطر ابتلا به مصرف الکل / دارو می باشند. افزایش خطر تا حدی بواسطه عوامل محیطی (الگو قرار گرفتن والدین، سوء استفاده در دوران کودکی، …) است اما شواهدی وجود دارد که نقش ژنتیک را […]
ادامه مطلب
عوامل اجتماعی و محیطی

نگرش اجتماعی، رفتارها، قانون، نرخ دارو و دسترس پذیری، همگی بر شروع آزمایش تجربه کردن مواد موثر هستند. اگرچه عوامل فردی همچون آسیب پذیری در ایجاد روند رشد سوء مصرف و وابستگی اهمیت دارند، عوامل محیطی و اجتماعی نیز بر مصرف مداوم تاثیر می گذارند. در کل مصرف موادی همانند: الکل، سیگار، حشیش که از […]
ادامه مطلب
سبب شناسی

مدل وابستگی داروئی مطابق با معیارهای ICD-10، DSM-IV-TR مفاهیم وابستگی را به عنوان یک جنبه از فرآیندی می داند که از تعامل چندین فاکتور موثر بر رفتار مصرف دارو ترکیب شده اند. البته این امر ممکن است به عدم انعطاف پذیری نسبت به تصمیم گیری راجع به مصرف داروی دریافتی منجر شود، اگرچه عمل تهیه […]
ادامه مطلب