منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
پیشگیری از بازگشت

عنصر اساسی در هر برنامه درمانی، ((پیشگیری از بازگشت)) است. رویکرد پیشگیری از بازگشت، دو محور اساسی را در بر می گیرد. اولین حوزه، بر شناسایی و تحلیل کارکردی موقعیت های پرخطری که به مصرف الکل یا مواد منجر می شود و همچنین استفاده از آموزش مهارت های سازگاری تمرکز دارد. فراگیری این مهارت ها به افرا
ادامه مطلب
مشاوره انگیزشی

شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از مداخلات درمانی کوتاه مدت می توانند برای افرادی که وابستگی کمی به الکل یا سایر مواد دارند، و حتی برای آنانی که قبل از درمان مهارت های کافی برای عملکرد موثر داشته اند، پیامدهای مثبتی به دنبال داشته باشند. بنابراین، کارکرد اصلی درمان ممکن است جنبه انگیزشی […]
ادامه مطلب
برنامه (خود درمانی هدایت شده) برای چه کسانی طراحی شده است؟

برنامه ((خود درمانی هدایت شده)) برای درمان کسانی تهیه شده است که وابستگی آنها به الکل یا مواد، در حد متوسط است. براساس آمار ارائه شده در کانادا، ۱۵ تا ۳۵ درصد جمعیت بزرگسال آن کشور، الکل مصرف می کنند. این افراد به طور خاص، تاریخچه ای از علائم شدید ترک الکل نداشته اند. آنها […]
ادامه مطلب
برنامه خوددرمانی هدایت شده چه روشی است؟

این روش، یک برنامه مداخله ای کوتاه مدت است که متخصصان آن را برای راهنمایی مصرف کننده های مشکل دار به کار می گیرند و از این طریق به آنان آموزش می دهند تا خود در فرآیند خود درمانی هدایت شده، سهیم باشند و مصرف الکل یا مواد را کنار بگذارند.
ادامه مطلب
اعتیاد شدید: معضلی در بهداشت عمومی

روش ((خوددرمانی هدایت شده))، نوعی برنامه مشاوره ای است برای کسانی که وابستگی خفیف تا متوسطی نسبت به الکل یا مواد دارند. چنین افرادی ((مصرف کننده های مشکل دار)) نامیده می شوند. این برنامه در موسسه درمان و پژوهش بالینی، وابسته به ((بنیاد پژوهشی اعتیاد)) (ARF) تهیه و مورد پژوهش قرار گرفته است. در این [
ادامه مطلب