منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
اختلالات روانی
 • اختلالات خلقی و وابستگی به مواد

    بخش اختلالات خلقی دربرگیرنده اختلالاتی است که آشفتگی در خلق (Mood) علامت اصلی آن محسوب می شود. این ...

    بخش اختلالات خلقی دربرگیرنده اختلالاتی است که آشفتگی در خلق (Mood) علامت اصلی آن محسوب می شود. این حالت همراه با سایر علائمی که دارد، زندگی بیمار را تحت الشعاع خود قرار می دهد. شیوع این اختلالا ...

  ادامه مطلب
 • تجارب هیجانی

  همانطور که گفته شد، شرطی کردن رفتار، شامل جانشین کردن انگیزه مصنوعی به جای انگیزه طبیعی است. در یاد گرفتن ...

  همانطور که گفته شد، شرطی کردن رفتار، شامل جانشین کردن انگیزه مصنوعی به جای انگیزه طبیعی است. در یاد گرفتن اضطراب که اساس تمام اختلالات روانی است فردی تجربه هیجان آوری داشته ( که انگیزه غیر شرطی است ) ...

  ادامه مطلب