منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
خواب و خیال
 • خواب و رویا

  همه انسانها خواب می بینند که بعضی از آن را به یاد می آورند و برخی از یادشان می رود. خواب با خاطرات و رویا ...

  همه انسانها خواب می بینند که بعضی از آن را به یاد می آورند و برخی از یادشان می رود. خواب با خاطرات و رویاهای ما در ارتباط است. احساسات، امیال و آرزوهای ما در خواب به صورت تصاویر بصری و سمبلیک جلوه می ...

  ادامه مطلب
 • خیالبافی

  بعضی افراد با واقعیت سازگاری مناسبی ندارند و عنان اختیار را به خواب و خیال می سپارند و با خلق تصاویر ذهنی ...

  بعضی افراد با واقعیت سازگاری مناسبی ندارند و عنان اختیار را به خواب و خیال می سپارند و با خلق تصاویر ذهنی آنها را به طور سمبلیک جبران می کنند. مثال: دانش آموز درست هنگام درس خواندن، باز تیزپرواز رویاه ...

  ادامه مطلب