منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
ضررهای کوکائین
  • داروها به عنوان تقویت کننده

    عقیده براین است که افراد داروها را به دلیل اثرات غیر مشهود آن مصرف می کنند. رواج دارو تاریخچه طولانی دارد ...

    عقیده براین است که افراد داروها را به دلیل اثرات غیر مشهود آن مصرف می کنند. رواج دارو تاریخچه طولانی دارد. تجربه متداول این است که داروهای متفاوت، حالتهای غیرمشهود جداگانه ای را ایجاد می کنند. ...

    ادامه مطلب