منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
مطالعه مفید
  • خیالبافی

    بعضی افراد با واقعیت سازگاری مناسبی ندارند و عنان اختیار را به خواب و خیال می سپارند و با خلق تصاویر ذهنی ...

    بعضی افراد با واقعیت سازگاری مناسبی ندارند و عنان اختیار را به خواب و خیال می سپارند و با خلق تصاویر ذهنی آنها را به طور سمبلیک جبران می کنند. مثال: دانش آموز درست هنگام درس خواندن، باز تیزپرواز رویاه ...

    ادامه مطلب