منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
کشورهای غربی
  • فرهنگ

    مصرف مواد در بسیاری از فرهنگها از طریق مراسم سنتی و توجیه کاربرد آن صورت می گیرد، بدین طریق یک رفتار انحر ...

    مصرف مواد در بسیاری از فرهنگها از طریق مراسم سنتی و توجیه کاربرد آن صورت می گیرد، بدین طریق یک رفتار انحرافی تلقی نمی شود. لذا مشاهده می کنیم که با زندگی روزمره ساکنان یک منطقه عجین شده است. الگوهای ج ...

    ادامه مطلب