بازدید رایگان از موزه ها برای دانش آموزان و دانشجویان

دانش‌آموزان و دانشجویان تا ۳ خرداد می‌توانند با ارائه کارت شناسایی رایگان از موزه‌ها ‌بازدید کنند.

بازدید رایگان از موزه ها برای دانش آموزان و دانشجویان

مديرکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاريخی سازمان ميراث‌فرهنگی اعلام کرد که بازديد دانش‌آموزان و دانشجويان در هفته ميراث‌فرهنگی از موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاريخی تحت پوشش سازمان ميراث‌فرهنگی رايگان است.

محمدرضا کارگر مديرکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاريخی سازمان ميراث‌فرهنگی گفت:

با توجه به موافقت رياست سازمان به‌منظور گراميداشت روز جهانی موزه و هفته ميراث‌فرهنگی، در نامه‌ای به مديران موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاريخی تحت پوشش سازمان ميراث‌فرهنگی اعلام شد که بازديد از موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاريخی تحت پوشش سازمان ميراث‌فرهنگی در هفته ميراث‌فرهنگی از تاريخ ۲۸ ارديبهشت تا ۳ خرداد ۹۷ برای دانش‌آموزان و دانشجويان با ارائه کارت شناسايی به‌صورت رايگان است.

 

منبع : کجارو

Author: